Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu WodzisławBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSMając świadomość jak niezwykle ważna jest precyzyjność wykonywanych pomiarów, stworzona przez nas firma oferuje Państwu usługi za pomocą nowoczesnych urządzeń wysokiej jakości. Oferujemy badania nośności i zagęszczenia gruntu za pomocą dwóch specjalistycznych płyt badawczych - płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS.

Badanie gruntu za pomocą płyty VSS. Płyta VSS to narzędzie, które używane jest do przeprowadzenia badań podłoża gruntowego pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, iż istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Pomiar płytą VSS zezwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy gruntu i jego nośności, pozwala określić pierwotny E1 oraz wtórny moduł odkształcenia E2 a także wskaźnik odkształcenia I0 (stosunek E2/E1). Do przeprowadzenia pomiaru niezbędna jest przeciwwaga, czas konieczny na jego wykonanie wynosi około 2 godziny. Badanie pozwala na zdiagnozowanie warstwy o grubości 0,3-0,5 m poniżej poziomu płyty.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoBadanie oraz pomiar zagęszczenia gruntu, w trakcie prac poprzedzających fundamentowanie, to niesłychanie istotna czynność. Cel takiego badania jest oczywisty - chodzi w głównej mierze o skontrolowanie parametrów gruntu i zweryfikowanie ich z zapisami projektu budowlanego. W przypadku słabych wyników, badanie zagęszczenia podłoża pozwala na dogęszczenie gruntu lub skorzystanie z alternatywnych metod ulepszenia podłoża. Ponieważ badanie gruntu oraz zagęszczenia podłoża są ważnym elementem procesu budowlanego, proponujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Oferowane przez nas badania prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Pomiary zagęszczenia gruntu wykonujemy przy pomocy wysokiej klasy urządzeń. Badania wykonujemy przy użyciu sondy dynamicznej średniej i lekkiej, płyty VSS, płyty dynamicznej.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolodzy to fachowcy, którzy absorbują się studiowaniem i badaniem struktury skorupy ziemskiej oraz analizą zachodzących w niej procesów geologicznych, ich przyczyn, przebiegu i skutków. Geolodzy w swojej pracy bazują na wiedzy teoretycznej i zdobytym doświadczeniu praktycznym. Geolog od strony teoretycznej porusza się w dyscyplinie geologii podstawowej, natomiast jako praktyk oferuje swoje usługi w zakresie geologii stosowanej. Główne dziedziny pracy, jaką wykonuje geolog to badania naukowe dotyczące gruntów, skał oraz wód podziemnych oraz prace użytkowe z dziedziny geologii inżynierskiej, kartografii geologicznej, hydrogeologii oraz rozpoznania złóż. Hydrogeolodzy to geolodzy zajmujący się wodami podziemnymi, ich występowaniem, zasobami, poszukiwaniem, dokumentowaniem i poborem.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, ze stosownymi uprawnieniami. Każdy budynek współpracuje z gruntem, dlatego badania geotechniczne są niezmiernie ważnym czynnikiem każdego procesu budowlanego. Aby fachowo zaprojektować posadowienie obiektu budowlanego bardzo ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie gruntów słabych (torfów, namułów, miękkoplastycznych lub plastycznych osadów spoistych, gruntów piaszczystych w stanie luźnym), nasypów, gruntów ekspansywnych, zapadowych, zjawisk krasowych, sufozyjnych lub osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. Jak wynika z powyższego dużo rodzajów gruntu oraz zjawisk w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego posadowienia budynku.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJako doświadczona i specjalistyczna firma proponujemy wykonawstwo profesjonalnych usług geologicznych. Wszelkie powierzane nam zadania wykonujemy nie tylko dobrze, ale z odpowiednią starannością, terminowo i odpowiedzialnie. W branży geologicznej mamy przyjemność działać już od wielu lat, dokładnie od 2003 roku. Przez cały okres naszej działalności wyspecjalizowaliśmy się w zakresach aktywności takich jak: geologia, geologia inżynierska, geotechnika, hydrogeologia i ochrona środowiska. Proponujemy zaawansowane badania geologiczne lub geotechniczne, w tym sondowania, wiercenia, badania nośności, badania laboratoryjne, odbiory wykopów fundamentowych. Badania geologiczne i geotechniczne wykonujemy dzięki specjalistycznym urządzeniom badawczym, takim jak: wiertnice, sondy lub płyty statyczne (VSS) i dynamiczne.

Czytaj więcej