Tychy - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.Usługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geologów inżynierskich lub geotechników, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Fundamenty każdego obiekty budowlanego przenoszą obciążenia i współdziałają z podłożem gruntowym, dlatego badania geotechniczne są bardzo ważnym etapem procesu budowlanego. Aby profesjonalnie zaprojektować sposób posadowienia obiektu budowlanego wysoce ważne jest wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (miękkoplastycznych lub plastycznych osadów spoistych, namułów lub torfów, gruntów piaszczystych w stanie luźnym), nienośnych nasypów, gruntów zapadowych, pęczniejących, zjawisk krasowych, osuwiskowych czy sufozyjnych, określenie wahań poziomu wód gruntowych. Jak wynika z powyższego wiele rodzajów gruntu oraz procesów w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego posadowienia budynku. Celem pomiarów geotechnicznych jest zdiagnozowanie gruntów i procesów ryzykownych dla budynku, w konsekwencji uniknięcie usterek, spękań, zawilgoceń lub katastrofy budowlanej w przyszłości. Pomiary geotechniczne polegają na wykonaniu wierceń i sondowań geotechnicznych, profilowaniu gruntu, pobraniu prób i przebadaniu ich w laboratorium geotechnicznym. W trakcie robót terenowych specjalista wykonuje kartowanie geologiczne, dzięki czemu jest w stanie ocenić działkę pod kątem obecności osuwisk, zjawisk krasowych, czy szkód górniczych. Wyniki analiz, uwzględniające obserwacje terenowe, parametry wytrzymałościowe gruntu i wydzielone warstwy geotechniczne, zestawia się w stosownej opinii lub dokumentacji.Tychy - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Tychy - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Tychy - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Tychy - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.


Na etapie bezpośrednio poprzedzającym fundamentowanie istotne jest sprawdzenie rodzaju i stanu gruntów w dnie wykopu. Na tym etapie istnieje możliwość sprawdzenia zgodności gruntu, na całej powierzchni przyszłego budynku, z rozpoznaniem wstępnym i założeniami projektowymi, w razie konieczności przeprowadzenia wymiany gruntu lub jego stabilizacji. Dzięki pomiarom i odbiorom geotechnicznym zyskujecie Państwo gwarancję, że budynek posadowiony zostanie w sposób poprawny i bezpieczny.

Jeżeli pragniecie Państwo podjąć współpracę z profesjonalistami w zakresie pomiarów geotechnicznych, to nasze usługi z pewnością spełnią Wasze wymagania. Zapraszamy do kontaktu!