Tychy - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965Geolodzy to wykwalifikowani fachowcy, którzy zajmują się studiowaniem oraz badaniem struktury Ziemi a także analizą zachodzących w niej zjawisk geologicznych, ich przyczyn oraz skutków. Można wyrazić opinię, że geolog podchodzi do swojej pracy kompleksowo - od strony naukowej oraz praktycznej. Geologia stosowana, bazująca na naukowych podstawach teoretycznych, służy działalności człowieka. Głównymi jej aspektami są: geologia złożowa, hydrogeologia – zajmująca się wodami podziemnymi oraz geologia inżynierska – zajmująca się badaniem właściwości gruntów i skał na potrzeby budowlanej działalności człowieka.

Geotechnik to specjalista zajmujący się rozpoznaniem warunków gruntowych na potrzeby budownictwa, projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych. Obecnie budynki i budowle są umiejscawiane w coraz trudniejszych warunkach gruntowych, dlatego szczególnie ważne jest profesjonalne badanie gruntu. Rozpoznanie warunków geotechnicznych, wykonane przez kompetentnego geotechnika, umożliwia odpowiedzialną i świadomą pracę na etapie projektowym oraz zapewnia bezpieczeństwo budowli w trakcie eksploatacji. Istotna jest także odpowiednia obsługa geotechniczna na etapie budowy. Obecność geotechnika na placu budowy umożliwi skontrolowanie zgodności rzeczywistych warunków gruntowych z założeniami projektowymi.Tychy - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Tychy - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Tychy - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Tychy - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965


Nasza firma świadczy szeroko pojęte roboty geologiczne od 2003 roku. Usługi geologiczne, jakie proponujemy, oparte są nie tylko na zdobytych umiejętnościach, lecz na umiejętnościach związanych z doświadczeniem. Nasza oferta obejmuje dziedziny geologii stosowanej takie jak:

  • geotechnika oraz geologia inżynierska,
  • hydrogeologia i ochrona środowiska.

  • Firma nasza wyposażona jest w nowoczesny sprzęt pozwalający na wykonywanie profesjonalnych badań geologicznych gruntu, w tym mechanicznych oraz ręcznych wierceń i sondowań badawczych, pomiarów nośności podłoża, laboratoryjnego określenia parametrów gruntu, odbiorów geotechnicznych.

    Zajmujemy się rozpoznawaniem warunków geologicznych/ geotechnicznych i hydrogeologicznych na potrzeby budownictwa, rozpoznawaniem osuwisk, projektowaniem studni oraz stref ochronnych ujęć wód podziemnych, badaniami geośrodowiskowymi. Usługi wykonujemy na potrzeby inwestycji o zróżnicowanej wielkości i skali trudności. Klientami są biura projektowe, firmy budowlane, klienci instytucjonalni oraz indywidualni. Zachęcamy do zapoznania się z kompletną propozycją i zapraszamy do współpracy!