Tychy - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.Badanie gruntu oraz zagęszczenia podłoża jest ważnym elementem każdego procesu budowlanego. Badanie zagęszczenia gruntu ma na celu kontrolę zgodności gruntów z wytycznymi projektowymi. W przypadku negatywnych wyników umożliwia podjęcie decyzji o dogęszczeniu podłoża, zastosowaniu ewentualnej wymiany gruntu lub skorzystaniu z innych rozwiązań ulepszenia podłoża. Dzięki realizacji kontrolnych badań geotechnicznych, w okresie poprzedzającym fundamentowanie, zyskujecie Państwo pewność poprawnego wykonania robót ziemnych oraz właściwego posadowienia budowli. Jako wyspecjalizowana firma geologiczna/ geotechniczna oferujemy Państwu nasze usługi w tym zakresie.Tychy - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Tychy - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Tychy - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Tychy - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.


Pomiary podłoża i pomiary zagęszczenia gruntu prowadzi wykwalifikowana kadra za pomocą nowoczesnych urządzeń. W badaniach zagęszczenia podłoża wykorzystujemy sondy dynamiczne średnie i lekkie, płyty VSS i płyty dynamiczne. Zagęszczenie określamy także w oparciu o badania laboratoryjne. Badanie płytą dynamiczną, zgodnie w wytycznymi producentów, stosuje się do sprawdzenia warstw gruntu o miąższości nie większej niż 0,5 m. Gdy sprawdzenia wymagają warstwy o grubości ponad 0,5 m stosujemy sondy dynamiczne. Posiadane przez nas sondy dynamiczne pozwalają na zbadanie zagęszczenia podłoża do głębokości 20,0 m. Oferujemy także pomiary nośności podłoża, odbiory dna wykopu oraz liczne badania laboratoryjne. Wyniki przeprowadzonych badań gruntu przedstawiamy w postaci protokołów i sprawozdań. Wpisów do dziennika budowy dokonują uprawnieni specjaliści – geolodzy.

Podsumowując, proponujemy Państwu kompetentną i terminową obsługę budów w zakresie badań gruntu. Gwarantujemy, że prace które wykonamy będą profesjonalne, merytoryczne i terminowe. Zapraszamy do kontaktu.