Tychy - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.Uwzględniając wysoki poziom, wykonywanych przez nas, usług geotechnicznych oferujemy Państwu badania realizowane za pomocą specjalistycznych sprzętów pomiarowych. Oferujemy pomiary nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch nowoczesnych płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS.
Płyta VSS to narzędzie, które używane jest do przeprowadzenia badań gruntowych pod wpływem statycznego nacisku. To taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. W trakcie badania uzyskuje się następujące parametry: moduł odkształcenia pierwotnego (E1), wtórny moduł odkształcenia (E2) i wskaźnik odkształcenia (I0) (równy stosunkowi modułów E2/E1). Do wykonania badania konieczna jest przeciwwaga, czas niezbędny na jego przeprowadzenie wynosi około 2 godziny. Strefa aktywna pomiaru to warstwa gruntu o miąższości 0,3-0,5 m.Tychy - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Tychy - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Tychy - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Tychy - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.


Badanie lekką płytą dynamiczną.
Lekka płyta dynamiczna to narzędzie, którego celem jest wykonywanie szybkiego, kontrolnego badania zagęszczenia gruntu. Badanie to bazuje na energicznym obciążaniu płyty o średnicy 30 cm, w trakcie którego dokonywany jest pomiar odkształcenia podłoża. Korzystając ze znanych korelacji można w sposób szybki określić wskaźnik zagęszczenia gruntu (Is) oraz jego moduł wtórny (E2). Badanie trwa ok. 3 min, jego zakres głębokościowy, podobnie jak w przypadku płyty VSS, wynosi do 0,5 m. Zaletą płyty dynamicznej jest krótki czas pomiaru, brak konieczności stosowania przeciwwagi, możliwość wykonania badania w miejscach niedostępnych (np. na wąskich półkach).