Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu RybnikBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSMając świadomość jak niezwykle znacząca jest precyzyjność wykonywanych pomiarów, nasza firma proponuje Państwu usługi za pomocą nowoczesnych urządzeń wysokiej jakości. Oferujemy pomiary nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch specjalistycznych płyt badawczych - płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS. Płyta VSS służy do wykonywania badań gruntowych pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Pomiar płytą VSS zezwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia podłoża i jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia (E1) oraz wtórny moduł odkształcenia (E2) a także wskaźnik odkształcenia (I0) (stosunek E2/E1). Aby wymusić statyczny nacisk na płytę konieczna jest przeciwwaga, czas badania wynosi ok. 2 godziny. Pomiar pozwala na zdiagnozowanie warstwy o grubości 30-50 cm poniżej powierzchni płyty.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoMając na względzie, iż badania podłoża gruntowego oraz pomiary zagęszczenia gruntu są bardzo ważnym elementem procesu budowlanego, proponujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Głównym celem badania zagęszczenia gruntu, w czasie robót ziemno-budowlanych, jest sprawdzenie zgodności gruntów z założeniami projektowymi. W przypadku wyników nie spełniających określonych kryteriów, kontrolny pomiar zagęszczenia gruntu pozwala na dogęszczenie warstwy lub skorzystanie z alternatywnych rozwiązań ulepszenia podłoża. Pomiary podłoża prowadzone są przez naszych wykwalifikowanych pracowników przy pomocy nowoczesnych urządzeń badawczych, takich jak: sonda dynamiczna średnia i lekka, płyta statyczna VSS, płyta dynamiczna. Pomiar płytą dynamiczną i statyczną wykorzystuje się do sprawdzenia warstw gruntu o grubości nie większej niż 0,5 m.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolog to profesjonalista, który zajmuje się studiowaniem oraz badaniem budowy Ziemi i analizą zachodzących w niej procesów. Geolog w swojej pracy wykorzystuje wiedzę teoretyczną oraz doświadczenia praktyczne. Operuje w zakresie geologii podstawowej i stosowanej (służącej działalności gospodarczej człowieka). Geolog specjalizujący się w zakresie wód podziemnych, metod ich poszukiwania, szacowania zasobów i ochrony to hydrogeolog. Hydrogeolog zajmuje się poborem wód, odwodnieniami (np. wykopów budowlanych, kopalń, kamieniołomów), oceną podatności poziomów wodonośnych na zanieczyszczenia. Geotechnik to inżynier trudniący się analizą i rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych na potrzeby projektowania oraz posadowienia obiektów budowlanych. W dzisiejszych czasach obiekty budowlane są umiejscawiane w coraz trudniejszych warunkach gruntowych, dlatego bardzo istotne jest fachowe badanie gruntu.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geologów inżynierskich i geotechników, ze stosownymi uprawnieniami. Każdy obiekt budowlany współpracuje z gruntem, z tego powodu pomiary geotechniczne są niezmiernie ważnym elementem procesu powstawania budowli. Aby profesjonalnie zaprojektować sposób posadowienia obiektu budowlanego bardzo ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie gruntów słabonośnych (torfów, namułów, miękkoplastycznych lub plastycznych gruntów spoistych, gruntów piaszczystych luźnych), nasypów niekontrolowanych, gruntów ekspansywnych lub zapadowych, zjawisk sufozyjnych, krasowych lub osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania, nierównomiernego osiadania czy zawilgocenia budynku, w skrajnych przypadkach do katastrofy budowlanej.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJako wyspecjalizowana i doświadczona jednostka oferujemy wykonawstwo poprawnie dobranych i realizowanych usług geotechnicznych oraz geologicznych. Wszystkie powierzane nam zadania wykonujemy nie tylko dobrze ale również z właściwą starannością, terminowo i odpowiedzialnie. Na rynku funkcjonujemy od 2003 roku, w tym okresie wyspecjalizowaliśmy się w geologii, geotechnice, geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz ochronie środowiska. Proponujemy szczegółowe badania geologiczne i geotechniczne, w tym sondowania, wiercenia, pomiary nośności, odbiory wykopów fundamentowych, badania laboratoryjne. Badania geotechniczne i geologiczne wykonujemy dzięki specjalistycznym urządzeniom badawczym, takim jak: wiertnice, sondy lub płyty statyczne (VSS) i dynamiczne. Podstawowym rozpoznaniem gruntu jest wykonanie otworów geologicznych/geotechnicznych. Jesteśmy w stanie wykonać specjalistyczne odwierty, zarówno w sposób manualny jak i mechaniczny.

Czytaj więcej