Rybnik - Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczne - Tel. 607-138-965.Jako wyspecjalizowana i doświadczona jednostka oferujemy wykonawstwo poprawnie dobranych i realizowanych usług geotechnicznych oraz geologicznych. Wszystkie powierzane nam zadania wykonujemy nie tylko dobrze ale również z właściwą starannością, terminowo i odpowiedzialnie. Na rynku funkcjonujemy od 2003 roku, w tym okresie wyspecjalizowaliśmy się w geologii, geotechnice, geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz ochronie środowiska. Proponujemy szczegółowe badania geologiczne i geotechniczne, w tym sondowania, wiercenia, pomiary nośności, odbiory wykopów fundamentowych, badania laboratoryjne. Badania geotechniczne i geologiczne wykonujemy dzięki specjalistycznym urządzeniom badawczym, takim jak: wiertnice, sondy lub płyty statyczne (VSS) i dynamiczne.Rybnik - Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczne - Tel. 607-138-965. Rybnik - Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczne - Tel. 607-138-965. Rybnik - Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczne - Tel. 607-138-965. Rybnik - Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczne - Tel. 607-138-965.


Podstawowym rozpoznaniem gruntu jest wykonanie otworów geologicznych/geotechnicznych. Jesteśmy w stanie wykonać specjalistyczne odwierty, zarówno w sposób manualny jak i mechaniczny. Wykonamy każdego typu badanie gruntu, jakiego będziecie Państwo potrzebować. Z uwagi na posiadane przez nas doświadczenie i nabyte w czasie wieloletniej działalności umiejętności jesteśmy w stanie zapewnić Państwu usługi nie jedynie na najwyższym poziomie technicznym, lecz i merytorycznym, gwarantując, że będą to usługi profesjonalne, dobre i terminowe. Chociaż nasze prace na ogół prowadzimy na obszarze województwa małopolskiego oraz śląskiego, jesteśmy w stanie świadczyć nasze usługi na terenie całego kraju.