Rybnik - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.Usługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geologów inżynierskich i geotechników, ze stosownymi uprawnieniami. Każdy obiekt budowlany współpracuje z gruntem, z tego powodu pomiary geotechniczne są niezmiernie ważnym elementem procesu powstawania budowli. Aby profesjonalnie zaprojektować sposób posadowienia obiektu budowlanego bardzo ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie gruntów słabonośnych (torfów, namułów, miękkoplastycznych lub plastycznych gruntów spoistych, gruntów piaszczystych luźnych), nasypów niekontrolowanych, gruntów ekspansywnych lub zapadowych, zjawisk sufozyjnych, krasowych lub osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania, nierównomiernego osiadania czy zawilgocenia budynku, w skrajnych przypadkach do katastrofy budowlanej. Pomiary geotechniczne polegają na wykonaniu otworów i sondowań geotechnicznych, profilowaniu gruntu, pobraniu prób i przebadaniu ich w laboratorium geotechnicznym. W trakcie prac terenowych specjalista analizuje morfologię terenu, dzięki czemu jest w stanie ocenić działkę pod kątem obecności osuwisk, zjawisk krasowych, czy szkód górniczych. Wyniki analiz, uwzględniające obserwacje terenowe, parametry wytrzymałościowe gruntu oraz wydzielone warstwy geotechniczne, przedstawia się w stosownej opinii lub dokumentacji.Rybnik - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Rybnik - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Rybnik - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Rybnik - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.


Na etapie robót wykonawczych usługa geotechniczna polega, przede wszystkim, na odbiorze wykopu. Podczas geotechnicznego odbioru wykopu geotechnik sprawdza zgodność gruntu z rozpoznaniem wstępnym i założeniami projektowymi. Prócz dopuszczenia do fundamentowania odbiór wykopu ma na celu wykrycie ewentualnych gruntów słabych. W przypadku ich stwierdzenia należy zastosować wymianę gruntu lub jego stabilizację. Dzięki pomiarom i odbiorom geotechnicznym Inwestor zyskuje gwarancję, że obiekt budowlany zostanie posadowiony w sposób bezpieczny.

Jeżeli pragniecie Państwo podjąć współpracę z fachowcami w zakresie pomiarów geotechnicznych, to nasze usługi z pewnością spełnią Wasze oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu!