Rybnik - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965Geolog to profesjonalista, który zajmuje się studiowaniem oraz badaniem budowy Ziemi i analizą zachodzących w niej procesów. Geolog w swojej pracy wykorzystuje wiedzę teoretyczną oraz doświadczenia praktyczne. Operuje w zakresie geologii podstawowej i stosowanej (służącej działalności gospodarczej człowieka).

Geolog specjalizujący się w zakresie wód podziemnych, metod ich poszukiwania, szacowania zasobów i ochrony to hydrogeolog. Hydrogeolog zajmuje się poborem wód, odwodnieniami (np. wykopów budowlanych, kopalń, kamieniołomów), oceną podatności poziomów wodonośnych na zanieczyszczenia.

Geotechnik to inżynier trudniący się analizą i rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych na potrzeby projektowania oraz posadowienia obiektów budowlanych. W dzisiejszych czasach obiekty budowlane są umiejscawiane w coraz trudniejszych warunkach gruntowych, dlatego bardzo istotne jest fachowe badanie gruntu. Rozpoznanie warunków geologicznych, przeprowadzone przez wykwalifikowanego geotechnika, umożliwi świadome i bezpieczne projektowanie oraz zapewni bezpieczeństwo obiektu podczas użytkowania. Istotna jest także odpowiednia obsługa geotechniczna na etapie budowy. Wizyta geotechnika na budowie pozwoli na zweryfikowanie zgodności warunków gruntowych z założeniami projektowymi.

Rybnik - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Rybnik - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Rybnik - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Rybnik - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965


Działalnością gospodarczą z zakresu geologii zajmujemy się od 2003 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze oferowane przez nas usługi stoją na najwyższym poziomie. Jako fachowi geolodzy proponujemy usługi z zakresu:

  • geologia
  • geologia inżynierska i geotechnika
  • hydrogeologia oraz ochrona środowiska.

  • Posiadamy wysokiej klasy sprzęt pozwalający na wykonywanie profesjonalnych badań geologicznych gruntu, w tym mechanicznych i ręcznych wierceń i specjalnych sondowań badawczych, badań odkształceń i nośności gruntu, oznaczeń laboratoryjnych. Usługi geologiczne, hydrogeologiczne lub geotechniczne, jakie oferujemy, realizowane są na potrzeby modernizacji lub budowy różnorodnych budowli, np.: obiektów mieszkalnych, sal sportowych i hal fabrycznych, wałów przeciwpowodziowych, farm wiatrowych, oczyszczalni ścieków, infrastruktury liniowej (np. gazociągów). Zajmujemy się również rozpoznawaniem osuwisk, planowaniem studni czy stref ochronnych - zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą oraz współpracy!