Rybnik - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.Mając na względzie, iż badania podłoża gruntowego oraz pomiary zagęszczenia gruntu są bardzo ważnym elementem procesu budowlanego, proponujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Głównym celem badania zagęszczenia gruntu, w czasie robót ziemno-budowlanych, jest sprawdzenie zgodności gruntów z założeniami projektowymi. W przypadku wyników nie spełniających określonych kryteriów, kontrolny pomiar zagęszczenia gruntu pozwala na dogęszczenie warstwy lub skorzystanie z alternatywnych rozwiązań ulepszenia podłoża. Pomiary podłoża prowadzone są przez naszych wykwalifikowanych pracowników przy pomocy nowoczesnych urządzeń badawczych, takich jak: sonda dynamiczna średnia i lekka, płyta statyczna VSS, płyta dynamiczna. Pomiar płytą dynamiczną i statyczną wykorzystuje się do sprawdzenia warstw gruntu o grubości nie większej niż 0,5 m. W przypadku gdy sprawdzenia wymagają warstwy o większej miąższości stosujemy sondy dynamiczne. Lekka sonda dynamiczna pozwala na badanie zagęszczenia podłoża do głębokości 8,0 m, zasięg głębokościowy sondy DPM wynosi nawet do 20,0 m. Zagęszczenie gruntu określamy także za pomocą badań laboratoryjnych, w szczególności wykorzystując aparat Proctora.Rybnik - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Rybnik - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Rybnik - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Rybnik - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.


Jako wyspecjalizowana firma geologiczna proponujemy również badania nośności podłoża, odbiory dna wykopu a także liczne badania laboratoryjne umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych robót ziemno-budowlanych. Wyniki zrealizowanych badań gruntu dokumentujemy w formie sprawozdań i protokołów. Krótko mówiąc, proponujemy Państwu rzetelną oraz terminową obsługę budów w zakresie badań gruntu, równocześnie zapewniając, iż nasze usługi będą na najwyższym poziomie technicznym i merytorycznym. Zapraszamy do współpracy.