Rybnik - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.Mając świadomość jak niezwykle znacząca jest precyzyjność wykonywanych pomiarów, nasza firma proponuje Państwu usługi za pomocą nowoczesnych urządzeń wysokiej jakości. Oferujemy pomiary nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch specjalistycznych płyt badawczych - płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS.
Płyta VSS służy do wykonywania badań gruntowych pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Pomiar płytą VSS zezwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia podłoża i jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia (E1) oraz wtórny moduł odkształcenia (E2) a także wskaźnik odkształcenia (I0) (stosunek E2/E1). Aby wymusić statyczny nacisk na płytę konieczna jest przeciwwaga, czas badania wynosi ok. 2 godziny. Pomiar pozwala na zdiagnozowanie warstwy o grubości 30-50 cm poniżej powierzchni płyty.Rybnik - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Rybnik - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Rybnik - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Rybnik - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.


Badanie lekką płytą dynamiczną.
Lekka płyta dynamiczna to narzędzie, którego celem jest realizowanie szybkiego badania kontrolnego zagęszczenia gruntu. Badanie to bazuje na dynamicznym obciążaniu płyty o średnicy 0,3 m, w trakcie którego dokonywany jest pomiar odkształcenia podłoża. Wykorzystując znane korelacje można niezwłocznie określić wskaźnik zagęszczenia podłoża Is oraz moduł wtórny E2. Czas badania jest krótki, wynosi około 3 min. Zakres głębokościowy pomiaru, podobnie jak w przypadku płyty statycznej, wynosi do 0,5 m. Przewagą urządzenia nad płytą statyczną jest możliwość przeprowadzenia pomiaru w punktach niedostępnych (np. na wąskich półkach), szybki czas pomiaru i brak konieczności stosowania przeciwwagi.