Pszczyna - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.Usługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, ze stosownymi uprawnieniami zawodowymi. Każdy obiekt budowlany współpracuje z podłożem gruntowym, z tego powodu pomiary geotechniczne są bardzo ważnym elementem procesu powstawania budowli. Aby fachowo zaprojektować posadowienie obiektu budowlanego ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie gruntów słabych (torfów, namułów, osadów spoistych w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym, gruntów piaszczystych luźnych), gruntów nasypowych, gruntów pęczniejących lub zapadowych, zjawisk krasowych, sufozyjnych lub osuwiskowych. Niezwykle istotne jest określenie poziomu wód gruntowych. Jak wynika z powyższego dużo rodzajów gruntu oraz zjawisk w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego posadowienia budynku. Celem pomiarów geotechnicznych jest zdiagnozowanie gruntów i procesów niebezpiecznych dla obiektu budowlanego, w konsekwencji uniknięcie usterek, spękań, zawilgocenia a nawet katastrofy budowlanej w przyszłości. Badania geotechniczne polegają na wykonaniu wierceń i sondowań geotechnicznych, makroskopowym profilowaniu gruntu, pobraniu prób i przebadaniu ich w laboratorium geotechnicznym. Podczas robót terenowych specjalista wykonuje kartowanie geologiczne, dzięki czemu jest w stanie ocenić teren pod kątem obecności osuwisk, zjawisk krasowych, czy szkód górniczych. Opinia geotechniczna jest podstawowym opracowaniem, w którym przedstawia się wyniki badań i obserwacji terenowych, laboratoryjnych i studyjnych.Pszczyna - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Pszczyna - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Pszczyna - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Pszczyna - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.


Na etapie bezpośrednio poprzedzającym roboty fundamentowe istotne jest sprawdzenie gruntów w dnie wykopu. Na tym etapie istnieje możliwość porównania zgodności gruntu, na całej powierzchni przyszłego budynku, z rozpoznaniem wstępnym i założeniami projektowymi, w razie konieczności wykonania wymiany gruntu lub jego wzmocnienia. Dzięki badaniom i odbiorom geotechnicznym Inwestor zyskuje pewność, iż obiekt budowlany posadowiony zostanie w sposób bezpieczny.

Jeśli poszukujecie Państwo możliwości współpracy z fachowcami, którzy do swojej pracy podchodzą z odpowiedzialnością i pasją, to stworzona przez nas firma z pewnością spełni wszelkie Wasze oczekiwania. Zachęcamy do kontaktu!