Pszczyna - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965Geolodzy to fachowcy, którzy zajmują się studiowaniem oraz badaniem struktury Ziemi i analizą zachodzących w niej zjawisk geologicznych. Geolodzy traktują zagadnienia związane ze skorupą ziemską w sposób teoretyczny i praktyczny. Geolog od strony teoretycznej porusza się w zakresie geologii podstawowej (niezwiązanej z działalnością gospodarczą człowieka), jako praktyk w dziedzinie geologii wykorzystywanej. Główne dyscypliny pracy, jaką świadczy geolog to analizy naukowe odnoszące się do podłoża gruntowego i skalnego oraz prace użytkowe z aspektu geologii inżynierskiej, hydrogeologii, kartografii geologicznej, petrografii, geologii regionalnej i złożowej.

Hydrogeolodzy to geolodzy trudniący się poszukiwaniem i dokumentowaniem poziomów wodonośnych, projektowaniem odwodnień i ujęć wód podziemnych.

Geotechnicy to specjaliści zajmujący się analizą i rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych na potrzeby bezpiecznego projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych. Ważne jest profesjonalne badanie gruntu, ponieważ w dzisiejszych czasach obiekty budowlane wznoszone są w coraz bardziej złożonych warunkach gruntowych. Analiza warunków geotechnicznych, przeprowadzona przez wykwalifikowanego geotechnika, umożliwi bezpieczne projektowanie oraz użytkowanie obiektu. Istotna jest również odpowiednia obsługa geotechniczna na etapie realizacji. Obecność geotechnika na placu budowy umożliwi zweryfikowanie zgodności warunków gruntowych z projektem.Pszczyna - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Pszczyna - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Pszczyna - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Pszczyna - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965


Geotechnika jak również geologia inżynierska jest dziedziną, w której nasza firma działa już od 2003 roku. Zajmujemy się również hydrogeologią oraz zagadnieniami gruntowo-wodnymi na potrzeby ochrony środowiska. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, a także wykwalifikowanej kadrze, nasze usługi stoją na bardzo wysokim poziomie. Oferta naszej firmy obejmuje między innymi wiercenia, sondowania badawcze, badania laboratoryjne, odbiory wykopów, badania nośności gruntu i wiele innych z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej i hydrogeologii.

Nasze usługi wykonujemy głównie na potrzeby budowy oraz modernizacji budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, infrastruktury drogowej, farm wiatrowych a także wielu innych. Zajmujemy się także analizą osuwisk, projektowaniem studni i stref ochronnych oraz wykonywaniem operatów wodnoprawnych. Jeżeli poszukujecie Państwo specjalistów z branży geologicznej, geotechnicznej lub hydrogeologicznej prosimy o zapoznania się z naszą ofertą oraz o kontakt.