Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu OświęcimBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSPragnąc spełnić Państwa oczekiwania, w zakresie specjalistycznych i precyzyjnych pomiarów geotechnicznych, oferujemy możliwość wykonania badań nośności i zagęszczenia podłoża za pomocą dwóch rodzajów płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS. Płyta VSS służy do badań gruntowych, które wykonywane są pod wpływem statycznego nacisku. Dzięki takiemu naciskowi istnieje możliwość dokładnego określenia parametrów geotechnicznych konkretnego podłoża w warunkach in situ. W trakcie pomiaru uzyskuje się następujące parametry: moduł odkształcenia pierwotnego E1, moduł odkształcenia wtórny E2 oraz wskaźnik odkształcenia I0 (równy ilorazowi modułów E2/E1). Aby wymusić statyczny nacisk na płytę niezbędna jest przeciwwaga, czas badania wynosi ok. 2 godziny. Pomiar pozwala na zbadanie warstwy o grubości 30-50 cm poniżej poziomu płyty.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoW trakcie prac poprzedzających fundamentowanie badanie zagęszczenia gruntu jest czynnością niesłychanie istotną. Cel takiego badania jest oczywisty - chodzi przede wszystkim o zweryfikowanie parametrów gruntu i porównanie ich z warunkami określonymi w projekcie budowlanym. W przypadku negatywnych wyników, pomiar zagęszczenia podłoża pozwala na dogęszczenie warstwy lub skorzystanie z innych rozwiązań wzmacniania podłoża. Mając na uwadze, że badania podłoża gruntowego oraz pomiary zagęszczenia gruntu są istotnym elementem procesu budowlanego, oferujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Pomiary zagęszczenia gruntu wykonujemy przy pomocy nowoczesnych urządzeń, badania prowadzi wykwalifikowana kadra inżynierska. Badania zagęszczenia podłoża prowadzimy przy użyciu sondy dynamicznej.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolodzy to fachowcy, którzy absorbują się badaniem struktury Ziemi oraz analizowaniem zmian geologicznych, jakie w niej zachodzą. Geolodzy traktują kwestie budowy geologicznej kompleksowo - to teoretycy jak i praktycy. Główne dyscypliny pracy jaką świadczy geolog to analizy naukowe dotyczące podłoża skalno – gruntowo - wodnego oraz prace terenowe i studyjne z zakresu geologii, geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, geologii regionalnej, kartografii geologicznej oraz rozpoznania złóż. Hydrogeolodzy to wyspecjalizowani geolodzy zajmujący się wodami podziemnymi, metodami ich poszukiwania oraz poboru. Hydrogeolog trudni się obliczaniem zasobów wód podziemnych, odwodnieniami budowlanymi, migracją wód, podatnością zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenia, projektowaniem ujęć oraz ich stref ochronnych.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geologów inżynierskich lub geotechników, z odpowiednimi uprawnieniami. Fundamenty każdego obiekty budowlanego przenoszą obciążenia i współpracują z podłożem gruntowym, z tego powodu badania geotechniczne są niezmiernie istotnym elementem procesu budowlanego. Aby poprawnie zaprojektować sposób posadowienia budynku niezmiernie ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie gruntów słabonośnych (torfów, namułów, osadów spoistych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, gruntów piaszczystych luźnych), nasypów, gruntów ekspansywnych, zapadowych, zjawisk krasowych, sufozyjnych lub osuwiskowych. Ważne jest określenie poziomu wód gruntowych. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneNa rynku usług geologicznych i geotechnicznych funkcjonujemy od 2003 roku, w tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w geologii, geologii inżynierskiej, geotechnice, hydrogeologii oraz ochronie środowiska. Jesteśmy doświadczoną firmą, realizującą powierzone nam zadania w sposób profesjonalny i terminowy. Proponujemy szczegółowe badania geologiczne i geotechniczne, w tym wiercenia, sondowania, pomiary nośności, odbiory wykopów fundamentowych, oznaczenia laboratoryjne. Badania geotechniczne i geologiczne wykonujemy dzięki specjalistycznym sprzętom badawczym, takim jak: wiertnice, sondy lub płyty dynamiczne i statyczne (VSS). Wiercenia wykonujemy za pomocą wiertnic mechanicznych, udarowych próbników okienkowych, w miejscach trudnodostępnych zestawów do wiercenia ręcznego.

Czytaj więcej