Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu OlkuszBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSMając świadomość jak niezmiernie istotna jest precyzyjność realizowanych pomiarów, nasza firma proponuje Państwu usługi wykonywane za pomocą nowoczesnych narzędzi wysokiej jakości. Oferujemy pomiary nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch specjalistycznych płyt badawczych - płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS. Płyta VSS służy do wykonywania badań podłoża gruntowego, które przeprowadzane są pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość dokładnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Pomiar VSS pozwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy gruntu i jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia E1 i wtórny moduł odkształcenia E2, a także wskaźnik odkształcenia I0 (stosunek E2/E1). Do wykonania badania niezbędna jest przeciwwaga, trwa ono do dwóch godzin. Strefa aktywna badania to warstwa gruntu o miąższości 30-50 cm.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoZe względu na fakt, że badania podłoża gruntowego są bardzo ważnym elementem procesu budowlanego, oferujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Pomiar zagęszczenia gruntu jest jednym z podstawowych badań mających na celu sprawdzenie zgodności gruntów z założeniami projektowymi. W przypadku wyników negatywnych, istnieje możliwość dogęszczenia podłoża lub skorzystania z alternatywnych rozwiązań jego ulepszenia, poprawienia zagęszczenia i nośności. Geotechniczne pomiary podłoża gruntowego wykonują nasi doświadczeni pracownicy – geolodzy i geotechnicy, wykorzystując w swej pracy wysokiej klasy nowoczesne urządzenia pomiarowe. Badania zagęszczenia gruntu wykonujemy przy pomocy sondy dynamicznej średniej i lekkiej, płyty dynamicznej, płyty VSS. Z uwagi na długi czas badania stosunkowo rzadko posługujemy się aparatem Proctora (badanie laboratoryjne).

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologPraca geologa jest bardzo odpowiedzialna – geolodzy to eksperci, którzy zajmują się badaniem budowy Ziemi oraz analizowaniem procesów i zmian geologicznych, które w niej zachodzą. Geolodzy to teoretycy jak i praktycy. Geolog od strony teoretycznej porusza się w dyscyplinie geologii bazowej, podczas gdy jako praktyk proponuje usługi w dziedzinie geologii stosowanej. Główne dyscypliny jakie świadczy geolog to badania naukowe dotyczące gruntów oraz skał i prace terenowe z zakresu geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geotechniki, geologii regionalnej i złożowej, kartografii geologicznej. Geotechnik to specjalista trudniący się rozpoznaniem warunków gruntowych na potrzeby budownictwa, bezpiecznego projektowania oraz fundamentowania budowli. W dzisiejszych czasach budowle i budynki są posadawiane w coraz trudniejszych warunkach gruntowych, to dlatego bardzo istotne jest rzetelne badanie gruntu.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez profesjonalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, ze stosownymi uprawnieniami zawodowymi. Fundamenty każdego obiekty budowlanego przenoszą obciążenia i współdziałają z gruntem, dlatego pomiary geotechniczne są niezmiernie istotnym czynnikiem każdego procesu budowlanego. Aby fachowo zaprojektować sposób posadowienia obiektu budowlanego niezmiernie istotne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (namułów lub torfów, osadów spoistych w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym, gruntów niespoistych w stanie luźnym), nasypów niekontrolowanych, gruntów ekspansywnych, zapadowych, zjawisk sufozyjnych, krasowych czy osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania czy nierównomiernego osiadania.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneReprezentowana przez nas firma jest specjalistyczną i doświadczoną jednostką geologiczną, realizującą powierzone nam zadania w sposób profesjonalny. Na rynku geologicznym mamy przyjemność funkcjonować już od kilkunastu lat, konkretnie od 2003 roku. W czasie naszej działalności wyspecjalizowaliśmy się w zakresach aktywności takich jak: geologia, geotechnika, geologia inżynierska, hydrogeologia oraz ochrona środowiska. Jako, że współczesne zdobycze techniki zezwalają nam na korzystanie z zaawansowanych technicznie urządzeń, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu specjalistyczne badania gruntu. Wykonujemy badania laboratoryjne i terenowe, w tym m.in.: wiercenia, sondowania, pomiary nośności i zagęszczenia gruntu, odbiory wykopów fundamentowych. Pomimo rozwoju techniki zasadniczym rodzajem badania, w dziedzinach geologicznych, jest wykonanie rozpoznania za pomocą wierceń geologicznych/ geotechnicznych.

Czytaj więcej