Olkusz - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.Usługi geotechniczne wykonywane są przez profesjonalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, ze stosownymi uprawnieniami zawodowymi. Fundamenty każdego obiekty budowlanego przenoszą obciążenia i współdziałają z gruntem, dlatego pomiary geotechniczne są niezmiernie istotnym czynnikiem każdego procesu budowlanego. Aby fachowo zaprojektować sposób posadowienia obiektu budowlanego niezmiernie istotne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (namułów lub torfów, osadów spoistych w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym, gruntów niespoistych w stanie luźnym), nasypów niekontrolowanych, gruntów ekspansywnych, zapadowych, zjawisk sufozyjnych, krasowych czy osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania, nierównomiernego osiadania czy zawilgocenia budynku, w skrajnych przypadkach do katastrofy budowlanej. Rozpoznawcze pomiary geotechniczne polegają na wykonaniu otworów i sondowań geotechnicznych, makroskopowym profilowaniu gruntu, pobraniu prób i przebadaniu ich w laboratorium geotechnicznym. Podczas robót terenowych geotechnik analizuje morfologię terenu, dzięki czemu jest w stanie ocenić działkę pod względem występowania osuwisk, zjawisk krasowych, czy szkód górniczych. Opinia geotechniczna jest podstawowym opracowaniem, w którym zawarte są wyniki badań i obserwacji terenowych, laboratoryjnych i studyjnych.Olkusz - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Olkusz - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Olkusz - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Olkusz - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.


Na etapie robót wykonawczych usługa geotechniczna polega, w głównej mierze, na odbiorze wykopu. Podczas geotechnicznego odbioru wykopu geotechnik sprawdza zgodność gruntu z rozpoznaniem wstępnym i warunkami projektowymi. Prócz dopuszczenia do fundamentowania odbiór wykopu ma na celu zidentyfikowanie niewykrytych wcześniej gruntów słabonośnych. W przypadku ich stwierdzenia stosuje się wymianę gruntu lub jego stabilizację. Dzięki badaniom i odbiorom geotechnicznym Inwestor zyskuje gwarancję, że budynek posadowiony zostanie w sposób bezpieczny.

Jeżeli pragniecie Państwo podjąć współpracę z fachowcami w zakresie pomiarów geotechnicznych, to nasze usługi z pewnością spełnią Wasze oczekiwania. Zachęcamy do kontaktu!