Olkusz - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965Praca geologa jest bardzo odpowiedzialna – geolodzy to eksperci, którzy zajmują się badaniem budowy Ziemi oraz analizowaniem procesów i zmian geologicznych, które w niej zachodzą. Geolodzy to teoretycy jak i praktycy. Geolog od strony teoretycznej porusza się w dyscyplinie geologii bazowej, podczas gdy jako praktyk proponuje usługi w dziedzinie geologii stosowanej. Główne dyscypliny jakie świadczy geolog to badania naukowe dotyczące gruntów oraz skał i prace terenowe z zakresu geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geotechniki, geologii regionalnej i złożowej, kartografii geologicznej.

Geotechnik to specjalista trudniący się rozpoznaniem warunków gruntowych na potrzeby budownictwa, bezpiecznego projektowania oraz fundamentowania budowli. W dzisiejszych czasach budowle i budynki są posadawiane w coraz trudniejszych warunkach gruntowych, to dlatego bardzo istotne jest rzetelne badanie gruntu. Rozpoznanie warunków gruntowych, wykonane przez kompetentnego geotechnika, udogodni pracę na etapie projektowania oraz zapewni bezpieczeństwo budynku w trakcie eksploatacji. Istotna jest także odpowiednia obsługa geotechniczna na etapie budowy. Wizyta geotechnika podczas wykonywania robót ziemnych umożliwi sprawdzenie zgodności warunków gruntowych z założeniami projektowymi.Olkusz - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Olkusz - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Olkusz - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Olkusz - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965


Nasza firma powstała w roku 2003. Od początku działalności zajmujemy się zagadnieniami z zakresu: geologii, geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii i ochrony środowiska. Proponowane przez nas profesjonalne usługi geologiczne oparte są na wyuczonych umiejętnościach podpartych długoletnim doświadczeniem. Posiadamy wysokiej klasy sprzęt pozwalający na wykonywanie fachowych badań geologicznych gruntu, w tym mechanicznych i ręcznych wierceń, specjalnych sondowań badawczych, geotechnicznych i hydrogeologicznych badań laboratoryjnych oraz terenowych. Rozpoznajemy i dokumentujemy warunki gruntowo-wodne na potrzeby budownictwa, składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków. Zajmujemy się nadzorami geotechnicznymi budów, z szczególnym uwzględnieniem weryfikacji rzeczywistych warunków gruntowych w stosunku do założeń projektowych. Określamy parametry zagęszczenia i nośności podłoża gruntowego. Rozpoznajemy osuwiska, określamy zasięgi stref ochronnych ujęć wód, projektujemy i dokumentujemy studnie.

Zapraszamy wszystkich wymagających Inwestorów do zapoznania się z nasza ofertą.