Olkusz - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.Ze względu na fakt, że badania podłoża gruntowego są bardzo ważnym elementem procesu budowlanego, oferujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Pomiar zagęszczenia gruntu jest jednym z podstawowych badań mających na celu sprawdzenie zgodności gruntów z założeniami projektowymi. W przypadku wyników negatywnych, istnieje możliwość dogęszczenia podłoża lub skorzystania z alternatywnych rozwiązań jego ulepszenia, poprawienia zagęszczenia i nośności. Geotechniczne pomiary podłoża gruntowego wykonują nasi doświadczeni pracownicy – geolodzy i geotechnicy, wykorzystując w swej pracy wysokiej klasy nowoczesne urządzenia pomiarowe. Badania zagęszczenia gruntu wykonujemy przy pomocy sondy dynamicznej średniej i lekkiej, płyty dynamicznej, płyty VSS. Z uwagi na długi czas badania stosunkowo rzadko posługujemy się aparatem Proctora (badanie laboratoryjne). Pomiar płytą dynamiczną wykorzystuje się do kontroli warstw gruntu o miąższości mniejszej niż 0,5 m. Jest po pomiar szybki, pozwalający na błyskawiczną ocenę zagęszczenia i nośności gruntu. Gdy sprawdzenia wymagają warstwy o grubości ponad 0,5 m stosujemy sondowania dynamiczne. Dysponujemy sondami pozwalającymi przebadać grunt o miąższości do 20,0 m. Jako firma geologiczna o szerokiej gamie oferowanych usług, proponujemy także, m.in., pomiary nośności podłoża, odbiory dna wykopu i inne specjalistyczne badania laboratoryjne. Wyniki wykonanych badań dokumentujemy w postaci protokołów, map, zestawień, wykresów. Uprawnieni geolodzy dokonują wpisów do dziennika budowy.Olkusz - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Olkusz - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Olkusz - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Olkusz - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.


Krótko mówiąc, oferujemy Państwu profesjonalną oraz terminową obsługę budów w zakresie badań podłoża gruntowego. Zapewniamy najwyższy poziom techniczny i merytoryczny wykonywanych usług. Wszystkich Inwestorów zapraszamy do kontaktu.