Olkusz - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.Mając świadomość jak niezmiernie istotna jest precyzyjność realizowanych pomiarów, nasza firma proponuje Państwu usługi wykonywane za pomocą nowoczesnych narzędzi wysokiej jakości. Oferujemy pomiary nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch specjalistycznych płyt badawczych - płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS.
Płyta VSS służy do wykonywania badań podłoża gruntowego, które przeprowadzane są pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość dokładnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Pomiar VSS pozwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy gruntu i jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia E1 i wtórny moduł odkształcenia E2, a także wskaźnik odkształcenia I0 (stosunek E2/E1). Do wykonania badania niezbędna jest przeciwwaga, trwa ono do dwóch godzin. Strefa aktywna badania to warstwa gruntu o miąższości 30-50 cm.Olkusz - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Olkusz - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Olkusz - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Olkusz - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.


Test lekką płytą dynamiczną.
Lekka płyta dynamiczna to urządzenie, które stworzone zostało z myślą o kontroli zagęszczenia gruntu. Badanie to bazuje na dynamicznym obciążaniu płyty o średnicy 0,3 m, w trakcie którego dokonywany jest pomiar odkształcenia podłoża. Korzystając ze znanych korelacji dynamicznego modułu odkształcenia do wskaźnika zagęszczenia Is oraz modułu wtórnego E2 można sprawnie wyznaczyć te ostatnie. Czas badania jest krótki i wynosi ok. 3 min. Miąższość warstwy badawczej jest analogiczna jak przy płycie VSS. Zaletą płyty dynamicznej jest krótki czas pomiaru, brak konieczności zapewnienia przeciwwagi, możliwość zrealizowania badania w punktach trudnodostępnych (np. na wąskich półkach).