Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu MikołówBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSMając świadomość jak bardzo ważna jest dokładność wykonywanych pomiarów, stworzona przez nas jednostka gospodarcza proponuje Państwu usługi za pomocą specjalistycznych sprzętów wysokiej jakości. Chcąc spełnić Państwa wymagania proponujemy możliwość przeprowadzania badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch rodzajów płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS. Płyta VSS służy do wykonywania badań podłoża gruntowego, które przeprowadzane są pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. W trakcie badania uzyskuje się następujące parametry: moduł odkształcenia pierwotnego E1, wtórny moduł odkształcenia E2 oraz wskaźnik odkształcenia I0 (stosunek E2/E1). Do zrealizowania badania konieczna jest przeciwwaga, czas niezbędny na jego wykonanie wynosi około 2 godziny. Badanie pozwala na zbadanie warstwy o miąższości 0,3-0,5 m poniżej powierzchni płyty.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoRealizując roboty ziemne, przygotowujące podłoże do posadowienia obiektu budowlanego, powinno się zwrócić specjalną uwagę na podłoże gruntowe, jego zgodność ze schematem geotechnicznym zamieszczonym w projekcie budowlanym. W celu określenia w/w zgodności, uprawniony geotechnik lub geolog, powinien wykonać odpowiednie badania i odbiory. Do najistotniejszych należy określenie zagęszczenia gruntu. Jako profesjonalna i doświadczona jednostka geologiczno - geotechniczna, pragniemy zaoferować Państwu usługi w tym zakresie. Badania zagęszczenia gruntu wykonujemy za pomocą nowoczesnych urządzeń pomiarowych: sondy dynamicznej średniej i lekkiej, płyty dynamicznej oraz statycznej VSS, aparatu Proctora. Badania wykonują wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści – geotechnicy i geolodzy.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologPraca geologa jest bardzo odpowiedzialna – geolodzy to zawodowcy zajmujący się badaniem budowy Ziemi oraz analizowaniem zmian i procesów w niej zachodzących. Można powiedzieć, że geolodzy podchodzą do swojej pracy kompleksowo - że traktują ją od strony teoretycznej jak i praktycznej. Główne dziedziny pracy jaką świadczy geolog to badania naukowe dotyczące gruntów oraz skał, jak również prace terenowe z aspektu geologii, geologii inżynierskiej i złożowej, kartografii geologicznej, hydrogeologii, geologii regionalnej. Geotechnicy to specjaliści trudniący się badaniami podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa, projektowania oraz fundamentowania budowli. W obecnych czasach budynki są posadawiane w coraz bardziej złożonych warunkach gruntowych, z tego powodu szczególnie istotne jest profesjonalne badanie gruntu.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, ze stosownymi uprawnieniami. Każdy budynek współpracuje z gruntem, z tego powodu badania geotechniczne są niezmiernie ważnym elementem procesu powstawania budowli. Aby fachowo zaprojektować posadowienie budynku bardzo ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie gruntów słabych (torfów, namułów, miękkoplastycznych i plastycznych gruntów spoistych, gruntów niespoistych w stanie luźnym), nasypów niekontrolowanych, gruntów ekspansywnych lub zapadowych, zjawisk krasowych, sufozyjnych czy osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. Jak wynika z powyższego dużo rodzajów gruntu oraz zjawisk w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania budynku.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJesteśmy wyspecjalizowaną i doświadczoną firmą geologiczną, wykonującą powierzone nam zadania w sposób kompetentny i terminowy. Na rynku funkcjonujemy od 2003 roku, specjalizujemy się w zagadnieniach z zakresu geologii (w tym geologii inżynierskiej i hydrogeologii), geotechniki oraz ochrony środowiska. Oferujemy specjalistyczne badania geologiczne i geotechniczne, w tym sondowania statyczne i dynamiczne, wiercenia, badania nośności gruntu, odbiory wykopów fundamentowych, badania laboratoryjne. Badania geotechniczne i geologiczne wykonujemy dzięki zaawansowanym technicznie urządzeniom pomiarowym i badawczym, takim jak: wiertnice, sondy, płyty statyczne (VSS) i dynamiczne, sprzęt laboratoryjny. Wiercenia prowadzimy za pomocą wiertnicy mechanicznej, udarowych próbników okienkowych, zestawów do wiercenia ręcznego.

Czytaj więcej