Mikołów - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.Usługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, ze stosownymi uprawnieniami. Każdy budynek współpracuje z gruntem, z tego powodu badania geotechniczne są niezmiernie ważnym elementem procesu powstawania budowli. Aby fachowo zaprojektować posadowienie budynku bardzo ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie gruntów słabych (torfów, namułów, miękkoplastycznych i plastycznych gruntów spoistych, gruntów niespoistych w stanie luźnym), nasypów niekontrolowanych, gruntów ekspansywnych lub zapadowych, zjawisk krasowych, sufozyjnych czy osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. Jak wynika z powyższego dużo rodzajów gruntu oraz zjawisk w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania budynku. Celem pomiarów geotechnicznych jest zidentyfikowanie gruntów i procesów ryzykownych dla obiektu, w konsekwencji uniknięcie usterek, spękań, zawilgocenia lub katastrofy budowlanej w przyszłości. Rozpoznawcze pomiary geotechniczne polegają na wykonaniu wierceń i sondowań geotechnicznych, makroskopowym profilowaniu gruntu, pobraniu prób i przebadaniu ich w laboratorium geotechnicznym. W trakcie prac terenowych specjalista analizuje morfologię terenu, dzięki czemu ocenia działkę pod względem występowania osuwisk, zjawisk krasowych, czy szkód górniczych. Opinia geotechniczna jest podstawowym opracowaniem, w którym zawarte są wyniki badań i obserwacji terenowych, laboratoryjnych i studyjnych.Mikołów - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Mikołów - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Mikołów - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Mikołów - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.


Równie istotne jest sprawdzenie gruntów w dnie wykopu na etapie bezpośrednio poprzedzającym roboty fundamentowe. Na tym etapie istnieje możliwość sprawdzenia zgodności gruntu, na całej powierzchni przyszłego fundamentu, z rozpoznaniem wstępnym i warunkami projektowymi, ewentualnego przeprowadzenia wymiany gruntu lub jego wzmocnienia. Dzięki badaniom i odbiorom geotechnicznym zyskujecie Państwo pewność, że obiekt budowlany posadowiony zostanie w sposób bezpieczny i poprawny.

Jeśli poszukujecie Państwo możliwości współpracy z fachowcami, którzy do swojej pracy podchodzą z odpowiedzialnością oraz pasją, to stworzona przez nas jednostka gospodarcza z pewnością spełni wszystkie Wasze oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu!