Mikołów - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965Praca geologa jest bardzo odpowiedzialna – geolodzy to zawodowcy zajmujący się badaniem budowy Ziemi oraz analizowaniem zmian i procesów w niej zachodzących. Można powiedzieć, że geolodzy podchodzą do swojej pracy kompleksowo - że traktują ją od strony teoretycznej jak i praktycznej. Główne dziedziny pracy jaką świadczy geolog to badania naukowe dotyczące gruntów oraz skał, jak również prace terenowe z aspektu geologii, geologii inżynierskiej i złożowej, kartografii geologicznej, hydrogeologii, geologii regionalnej.

Geotechnicy to specjaliści trudniący się badaniami podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa, projektowania oraz fundamentowania budowli. W obecnych czasach budynki są posadawiane w coraz bardziej złożonych warunkach gruntowych, z tego powodu szczególnie istotne jest profesjonalne badanie gruntu. Analiza warunków geotechnicznych, wykonana przez kompetentnego geotechnika, umożliwi bezpieczne projektowanie i późniejsze użytkowanie obiektu. Ważna jest również odpowiednia obsługa geotechniczna na etapie wykonawczym. Obecność geotechnika na placu budowy umożliwi zweryfikowanie zgodności warunków gruntowych z założeniami projektowymi.Mikołów - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Mikołów - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Mikołów - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Mikołów - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965


Geotechnika jak również geologia (geologia inżynierska i hydrogeologia) jest dziedziną, w której specjalizujemy się już od 2003 roku. Oprócz powyższego zajmujemy się również zagadnieniami dotyczącymi stanu ekologicznego środowiska gruntowo – wodnego. Dzięki nabytemu doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze oferowane przez nas usługi stoją na bardzo wysokim poziomie. Nasza oferta obejmuje między innymi wiercenia mechaniczne i ręczne, specjalistyczne sondowania, odbiory dna wykopów, badania nośności, badania laboratoryjne i wiele innych z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii i ochrony środowiska. Usługi geologiczno-geotechniczne wykonujemy głównie na potrzeby budowy oraz modernizacji budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, infrastruktury drogowej, wałów przeciwpowodziowych a także wielu innych. Zajmujemy się również analizą ruchów masowych (osuwisk), projektowaniem studni i stref ochronnych. Jeśli poszukujecie Państwo ekspertów z branży geologicznej/geotechnicznej serdecznie prosimy o zapoznania się z naszą ofertą i kontakt.