Mikołów - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.Realizując roboty ziemne, przygotowujące podłoże do posadowienia obiektu budowlanego, powinno się zwrócić specjalną uwagę na podłoże gruntowe, jego zgodność ze schematem geotechnicznym zamieszczonym w projekcie budowlanym. W celu określenia w/w zgodności, uprawniony geotechnik lub geolog, powinien wykonać odpowiednie badania i odbiory. Do najistotniejszych należy określenie zagęszczenia gruntu.

Jako profesjonalna i doświadczona jednostka geologiczno - geotechniczna, pragniemy zaoferować Państwu usługi w tym zakresie. Badania zagęszczenia gruntu wykonujemy za pomocą nowoczesnych urządzeń pomiarowych: sondy dynamicznej średniej i lekkiej, płyty dynamicznej oraz statycznej VSS, aparatu Proctora. Badania wykonują wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści – geotechnicy i geolodzy.Mikołów - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Mikołów - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Mikołów - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Mikołów - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.


Najszybszymi pomiarami są badania płytą dynamiczną. Zgodnie z zaleceniami producentów w ten sposób można określić parametry zagęszczenia gruntu o miąższości (grubości) do 0,5 m. W przypadku konieczności skontrolowania podłoża o większej miąższości, nawet do 20,0 m, stosujemy sondy dynamiczne: sondę średnią DPM i lekką DPL. Będąc firmą geologiczną, charakteryzującą się szerokim wachlarzem działania, oferujemy ponadto: liczne badania laboratoryjne, pomiary nośności podłoża, wiercenia, litologiczne odbiory wykopów. Badania te pozwalają kontrolować parametry gruntu oraz bezbłędność wykonywanych robót ziemnych. Klient decydując się na usługi naszej firmy zyskuje pewność poprawnej realizacji inwestycji w zakresie posadowienia obiektu.

Wyniki badań gruntu i podłoża dokumentujemy w postaci map, zestawień, wykresów, protokołów. Uprawnieni geolodzy dokonują odpowiednich wpisów do dziennika budowy.

Podsumowując, proponujemy Inwestorom kompetentną i terminową obsługę budów w zakresie badań podłoża gruntowego. Zapraszamy do kontaktu.