Mikołów - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.Mając świadomość jak bardzo ważna jest dokładność wykonywanych pomiarów, stworzona przez nas jednostka gospodarcza proponuje Państwu usługi za pomocą specjalistycznych sprzętów wysokiej jakości. Chcąc spełnić Państwa wymagania proponujemy możliwość przeprowadzania badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch rodzajów płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS.
Płyta VSS służy do wykonywania badań podłoża gruntowego, które przeprowadzane są pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. W trakcie badania uzyskuje się następujące parametry: moduł odkształcenia pierwotnego E1, wtórny moduł odkształcenia E2 oraz wskaźnik odkształcenia I0 (stosunek E2/E1). Do zrealizowania badania konieczna jest przeciwwaga, czas niezbędny na jego wykonanie wynosi około 2 godziny. Badanie pozwala na zbadanie warstwy o miąższości 0,3-0,5 m poniżej powierzchni płyty.Mikołów - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Mikołów - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Mikołów - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Mikołów - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.


Test lekką płytą dynamiczną.
Lekka płyta dynamiczna to narzędzie, którego celem jest przeprowadzanie szybkiego pomiaru w celu skontrolowania zagęszczenia gruntu. Badanie takie polega na dynamicznym obciążaniu stalowej płyty o średnicy 30 cm. W trakcie pomiaru mierzy się dynamiczny moduł odkształcenia podłoża Evd. Korzystając ze znanych korelacji dynamicznego modułu odkształcenia do wskaźnika zagęszczenia Is oraz modułu wtórnego E2 można szybko wyznaczyć te ostatnie. Badanie jest, bez porównania, krótsze niż w przypadku płyty statycznej i trwa do 3 min. Zakres głębokościowy pomiaru, podobnie jak w przypadku płyty VSS, wynosi do 50 cm. Zaletą płyty dynamicznej jest krótki czas badania, brak konieczności stosowania przeciwwagi jak również możliwość wykonania pomiaru w miejscach trudnodostępnych (np. w wąskich wykopach).