Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu KrakówBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSMając na celu wysoką jakość wykonywanych usług proponujemy Państwu badania geotechniczne, które przeprowadzane są ze wsparciem nowoczesnych i precyzyjnych urządzeń pomiarowych. Oferujemy badania nośności i zagęszczenia gruntu za pomocą dwóch specjalistycznych płyt badawczych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS. Płyta VSS to narzędzie, które wykorzystywane jest do wykonywania badań podłoża gruntowego pod wpływem statycznego nacisku. To dzięki takiemu naciskowi istnieje możliwość dokładnego określenia parametrów geotechnicznych konkretnego podłoża w warunkach in situ. Badanie VSS pozwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy gruntu i jego nośności, umożliwia określić pierwotny moduł odkształcenia E1, wtórny moduł odkształcenia E2 a także wskaźnik odkształcenia I0 (stosunek E2/E1). Aby wymusić statyczny nacisk na płytę konieczna jest przeciwwaga. Pomiar pozwala na przebadanie warstwy o grubości 30-50 cm poniżej poziomu płyty, czas pomiaru wynosi około 2 h.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoObsługa geotechniczna budów, w zakresie pomiaru zagęszczenia gruntu, ma na celu weryfikację zgodności gruntów z założeniami projektowymi. W przypadku negatywnych wyników, kontrolne badanie zagęszczenia pozwala na podjęcie decyzji o dogęszczeniu warstwy lub skorzystaniu z alternatywnych metod ulepszenia podłoża. Jako, że badania gruntu oraz zagęszczenia podłoża są bardzo ważnym elementem procesu budowlanego, proponujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Badania podłoża gruntowego wykonują nasi wykwalifikowani pracownicy za pomocą nowoczesnego sprzętu. Badania zagęszczenia podłoża prowadzimy przy pomocy sondy dynamicznej DPL i DPM, płyty VSS, płyty dynamicznej. Płytę dynamiczną i statyczną wykorzystuje się do sprawdzenia warstw gruntu o grubości mniejszej niż 0,5 m.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeologia to nauka o budowie i historii Ziemi, w głównej mierze skorupy ziemskiej. Rozróżnia się geologię podstawową i geologię stosowaną. Geologia podstawowa zajmuje się zagadnieniami geologicznymi niemającymi bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą. Oparta jest na wiedzy o procesach geologicznych, ich przyczynach, przebiegu i skutkach. Służy poznaniu budowy geologicznej pewnych obszarów Ziemi oraz ich procesów historycznych. Geologia stosowana, wykorzystując dorobek geologii podstawowej, służy działalności gospodarczej człowieka. Głównymi jej dziedzinami są: geologia złożowa – zajmująca się poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż kopalin, hydrogeologia – zajmująca się wodami podziemnymi oraz możliwością ich wykorzystania, oraz geologia inżynierska.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geologów inżynierskich lub geotechników, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Każdy budynek współpracuje z gruntem, dlatego badania geotechniczne są bardzo ważnym elementem procesu budowlanego. Aby fachowo zaprojektować posadowienie budynku bardzo ważne jest wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (torfów, namułów, miękkoplastycznych lub plastycznych gruntów spoistych, gruntów piaszczystych w stanie luźnym), nasypów niekontrolowanych, gruntów pęczniejących lub zapadowych, zjawisk sufozyjnych, krasowych czy osuwiskowych. Niezmiernie ważne jest zbadanie poziomu wód podziemnych. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania, nierównomiernego osiadania czy zawilgocenia budynku.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJesteśmy wyspecjalizowaną i doświadczoną jednostką geologiczną, realizującą powierzone nam zlecenia w sposób kompetentny i terminowy. Na rynku geologicznym mamy przyjemność funkcjonować już od wielu lat, dokładnie od 2003 roku. Przez cały okres naszej działalności wyspecjalizowaliśmy się w zakresach aktywności takich jak: geologia, geologia inżynierska, geotechnika, hydrogeologia oraz ochrona środowiska. Proponujemy specjalistyczne badania geologiczne i geotechniczne, w tym wiercenia, sondowania, badania nośności, odbiory wykopów fundamentowych, oznaczenia laboratoryjne parametrów gruntu. Badania geologiczne i geotechniczne wykonujemy dzięki specjalistycznym urządzeniom pomiarowym, takim jak: wiertnice, sondy, płyty dynamiczne i statyczne (VSS).

Czytaj więcej