Kraków - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.Usługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geologów inżynierskich lub geotechników, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Każdy budynek współpracuje z gruntem, dlatego badania geotechniczne są bardzo ważnym elementem procesu budowlanego. Aby fachowo zaprojektować posadowienie budynku bardzo ważne jest wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (torfów, namułów, miękkoplastycznych lub plastycznych gruntów spoistych, gruntów piaszczystych w stanie luźnym), nasypów niekontrolowanych, gruntów pęczniejących lub zapadowych, zjawisk sufozyjnych, krasowych czy osuwiskowych. Niezmiernie ważne jest zbadanie poziomu wód podziemnych. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania, nierównomiernego osiadania czy zawilgocenia budynku, w skrajnych przypadkach do katastrofy budowlanej. Rozpoznawcze pomiary geotechniczne polegają na wykonaniu otworów i sondowań geotechnicznych, makroskopowym profilowaniu gruntu, pobraniu prób i przebadaniu ich w laboratorium geotechnicznym. W trakcie prac terenowych specjalista analizuje morfologię terenu, dzięki czemu jest w stanie ocenić działkę pod względem występowania osuwisk, zjawisk krasowych, czy szkód górniczych. Opinia geotechniczna jest zasadniczą formą udokumentowania, w niej przedstawia się efekty badań i obserwacji terenowych, laboratoryjnych i analitycznych.

Kraków - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Kraków - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Kraków - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Kraków - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.


Na etapie bezpośrednio poprzedzającym roboty fundamentowe równie istotne jest sprawdzenie rodzaju i stanu gruntów w dnie wykopu. Na tym etapie istnieje możliwość sprawdzenia zgodności gruntu, na całej powierzchni przyszłego fundamentu, z rozpoznaniem wstępnym i założeniami projektowymi, ewentualnego przeprowadzenia wymiany gruntu lub jego stabilizacji. Dzięki badaniom i odbiorom geotechnicznym Inwestor zyskuje gwarancję, iż budynek posadowiony zostanie w sposób bezpieczny.

Jeżeli pragniecie Państwo podjąć współpracę z ekspertami w zakresie pomiarów geotechnicznych, to nasze usługi z pewnością spełnią Wasze wymagania. Zachęcamy do kontaktu!