Kraków - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.Obsługa geotechniczna budów, w zakresie pomiaru zagęszczenia gruntu, ma na celu weryfikację zgodności gruntów z założeniami projektowymi. W przypadku negatywnych wyników, kontrolne badanie zagęszczenia pozwala na podjęcie decyzji o dogęszczeniu warstwy lub skorzystaniu z alternatywnych metod ulepszenia podłoża. Jako, że badania gruntu oraz zagęszczenia podłoża są bardzo ważnym elementem procesu budowlanego, proponujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Badania podłoża gruntowego wykonują nasi wykwalifikowani pracownicy za pomocą nowoczesnego sprzętu. Badania zagęszczenia podłoża prowadzimy przy pomocy sondy dynamicznej DPL i DPM, płyty VSS, płyty dynamicznej. Płytę dynamiczną i statyczną wykorzystuje się do sprawdzenia warstw gruntu o grubości mniejszej niż 0,5 m. Gdy sprawdzenia wymagają warstwy o grubości większej niż 0,5 m stosujemy sondy dynamiczne. Lekka sonda dynamiczna pozwala na pomiar zagęszczenia podłoża do głębokości 8,0 m a sonda średnia nawet do 20,0 m. Zagęszczenie określamy również na podstawie badań laboratoryjnych w aparacie Proctora.

Kraków - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Kraków - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Kraków - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Kraków - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.


Jako wyspecjalizowana firma geologiczna oferujemy również pomiary nośności podłoża, odbiory dna wykopu oraz liczne badania laboratoryjne mające na celu kontrolę jakości przeprowadzanych robót ziemnych. Wyniki zrealizowanych badań gruntu dokumentujemy w formie protokołów i raportów. Wpisu do dziennika budowy dokonuje geolog z odpowiednimi uprawnieniami. Krótko mówiąc, oferujemy Państwu kompetentną oraz terminową obsługę budów w zakresie badań gruntu gwarantując, że wykonywane usługi będą na bardzo wysokim poziomie technicznym i merytorycznym.