Kraków - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.Mając na celu wysoką jakość wykonywanych usług proponujemy Państwu badania geotechniczne, które przeprowadzane są ze wsparciem nowoczesnych i precyzyjnych urządzeń pomiarowych. Oferujemy badania nośności i zagęszczenia gruntu za pomocą dwóch specjalistycznych płyt badawczych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS.

Kraków - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Kraków - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Kraków - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Kraków - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.


Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS.
Płyta VSS to narzędzie, które wykorzystywane jest do wykonywania badań podłoża gruntowego pod wpływem statycznego nacisku. To dzięki takiemu naciskowi istnieje możliwość dokładnego określenia parametrów geotechnicznych konkretnego podłoża w warunkach in situ. Badanie VSS pozwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy gruntu i jego nośności, umożliwia określić pierwotny moduł odkształcenia E1, wtórny moduł odkształcenia E2 a także wskaźnik odkształcenia I0 (stosunek E2/E1). Aby wymusić statyczny nacisk na płytę konieczna jest przeciwwaga. Pomiar pozwala na przebadanie warstwy o grubości 30-50 cm poniżej poziomu płyty, czas pomiaru wynosi około 2 h.

Badanie lekką płytą dynamiczną.
Lekka płyta dynamiczna to narzędzie, którego celem jest realizowanie szybkiego badania w celu skontrolowania zagęszczenia gruntu. Badanie to polega na dynamicznym obciążaniu płyty o średnicy 0,3 m, w trakcie którego dokonywany jest pomiar odkształcenia podłoża. Korzystając ze znanych korelacji dynamicznego modułu odkształcenia Evd do wskaźnika zagęszczenia Is oraz modułu wtórnego E2 można sprawnie wyznaczyć te ostatnie. Czas badania jest krótki, wynosi około 3 min. Zakres głębokościowy badania, podobnie jak w przypadku płyty VSS, wynosi do 0,5 m. Zaletą płyty dynamicznej jest możliwość przeprowadzenia pomiaru w punktach niedostępnych (np. w wąskich wykopach), krótki czas pomiaru i brak konieczności stosowania przeciwwagi.