Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu KatowiceBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSMając na celu wysoki poziom usług proponujemy Państwu badania geotechniczne za pomocą nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Oferujemy badania nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch specjalistycznych płyt badawczych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS. Płyta VSS to narzędzie wykorzystywane do przeprowadzania badań pod wpływem statycznego nacisku. To dzięki takiemu naciskowi istnieje możliwość dokładnego określenia parametrów geotechnicznych konkretnego podłoża w warunkach naturalnych. Badanie VSS pozwala na precyzyjne zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy gruntu i jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia E1, wtórny moduł odkształcenia E2 a także wskaźnik odkształcenia I0 (równy stosunkowi modułów E2/E1). Aby wymusić statyczny nacisk na płytę niezbędna jest przeciwwaga, czas pomiaru wynosi ok. 2 h. Pomiar pozwala na przebadanie warstwy o miąższości 30-50 cm poniżej poziomu płyty.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoBadanie zagęszczenia gruntu, w trakcie realizacji inwestycji, ma na celu kontrolę zgodności gruntów z założeniami projektowymi. Monitoring zagęszczenia podłoża umożliwia poprawę zagęszczenia gruntu lub skorzystanie z innych metod ulepszenia podłoża. Pomiary zagęszczenia gruntu są ważnym elementem procesu budowlanego, z tego powodu oferujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Usługi wykonują wykwalifikowani pracownicy, posługujący się nowoczesnymi urządzeniami. Badania zagęszczenia gruntu wykonujemy przy pomocy sondy dynamicznej DPL i DPM, płyty VSS, płyty dynamicznej. Zagęszczenie określamy również w oparciu o badania laboratoryjne w aparacie Proctora. Badanie płytą dynamiczną lub płytą VSS stosuje się do kontroli warstw gruntu o miąższości do 0,5 m. Warstwy o grubości przekraczającej 0,5 m badamy za pomocą sond dynamicznych.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolog to specjalista zajmujący się badaniem struktury Ziemi, zazwyczaj skorupy ziemskiej, oraz analizowaniem zjawisk geologicznych w niej zachodzących. Geolog w swojej pracy porusza się w dziedzinie geologii podstawowej oraz geologii stosowanej (praktycznej). Geologia podstawowa jest dziedziną zajmującą się zagadnieniami geologicznymi niemającymi bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą człowieka. Opiera się na wiedzy o procesach geologicznych, ich przyczynach, toku i skutkach. Geologia stosowana, bazując na dorobku geologii podstawowej, służy działalności gospodarczej człowieka. Znaczącymi jej dziedzinami są: geologia złożowa, hydrogeologia (zajmująca się wodami podziemnymi, w tym możliwością ich poboru), oraz geologia inżynierska (zajmująca się badaniem właściwości skał i gruntów na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych).

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez profesjonalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Każdy obiekt budowlany współpracuje z gruntem, dlatego pomiary geotechniczne są istotnym elementem procesu budowlanego. Aby profesjonalnie zaprojektować posadowienie budynku bardzo ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (namułów lub torfów, miękkoplastycznych lub plastycznych osadów spoistych, gruntów piaszczystych w stanie luźnym), nasypów, gruntów zapadowych, ekspansywnych, zjawisk sufozyjnych, krasowych lub też osuwiskowych. Ważne jest określenie poziomu wód gruntowych. W związku z powyższym wiele gruntów oraz procesów w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego posadowienia budynku.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJako doświadczona i wyspecjalizowana firma oferujemy wykonawstwo solidnych usług geologicznych. Wszystkie powierzane nam zadania wykonujemy nie tylko prawidłowo lecz także z odpowiednią szczegółowością, terminowo i odpowiedzialnie. Na rynku usług geotechniczno – geologicznych działamy od 2003 roku, w tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w geologii inżynierskiej, geotechnice, hydrogeologii i ochronie środowiska. Jako, że współczesne zdobycze techniki pozwalają nam na korzystanie z profesjonalnych i efektywnych urządzeń, możemy zaproponować Państwu nowoczesne badania i pomiary geologiczne. Wykonujemy badania laboratoryjne i terenowe, w tym m.in.: sondowania, wiercenia, pomiary nośności i zagęszczenia gruntu, odbieramy wykopy fundamentowe.

Czytaj więcej