Katowice - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.Usługi geotechniczne wykonywane są przez profesjonalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Każdy obiekt budowlany współpracuje z gruntem, dlatego pomiary geotechniczne są istotnym elementem procesu budowlanego. Aby profesjonalnie zaprojektować posadowienie budynku bardzo ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (namułów lub torfów, miękkoplastycznych lub plastycznych osadów spoistych, gruntów piaszczystych w stanie luźnym), nasypów, gruntów zapadowych, ekspansywnych, zjawisk sufozyjnych, krasowych lub też osuwiskowych. Ważne jest określenie poziomu wód gruntowych. W związku z powyższym wiele gruntów oraz procesów w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego posadowienia budynku. Celem pomiarów geotechnicznych jest zidentyfikowanie gruntów i procesów ryzykownych dla obiektu budowlanego, w konsekwencji uniknięcie usterek, spękań, zawilgoceń lub katastrofy budowlanej w przyszłości. Pomiary geotechniczne polegają na wykonaniu otworów i sondowań geotechnicznych, makroskopowym profilowaniu gruntu, pobraniu prób i przebadaniu ich w laboratorium geotechnicznym. Podczas robót terenowych geotechnik analizuje morfologię terenu, dzięki czemu jest w stanie ocenić obszar pod kątem obecności osuwisk, zjawisk krasowych, czy szkód górniczych. Opinia geotechniczna jest podstawową formą udokumentowania, w której zawarte są efekty badań i obserwacji terenowych, laboratoryjnych i analitycznych.Katowice - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Katowice - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Katowice - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Katowice - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.


Na etapie robót wykonawczych usługa geotechniczna polega przede wszystkim na odbiorze wykopu. W trakcie geotechnicznego odbioru wykopu geotechnik określa zgodność gruntu z rozpoznaniem wstępnym i założeniami projektowymi. Oprócz dopuszczenia do fundamentowania odbiór wykopu ma na celu zidentyfikowanie ewentualnych gruntów słabonośnych. W przypadku ich stwierdzenia należy zastosować wymianę gruntu lub jego wzmocnienie. Dzięki badaniom i odbiorom geotechnicznym zyskujecie Państwo gwarancję, że obiekt budowlany posadowiony zostanie w sposób bezpieczny.

Jeśli poszukujecie Państwo możliwości współpracy z profesjonalistami, którzy do swojej pracy podchodzą z odpowiedzialnością oraz pasją, to stworzona przez nas jednostka z pewnością spełni wszystkie Wasze oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu!