Katowice - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.Badanie zagęszczenia gruntu, w trakcie realizacji inwestycji, ma na celu kontrolę zgodności gruntów z założeniami projektowymi. Monitoring zagęszczenia podłoża umożliwia poprawę zagęszczenia gruntu lub skorzystanie z innych metod ulepszenia podłoża. Pomiary zagęszczenia gruntu są ważnym elementem procesu budowlanego, z tego powodu oferujemy Państwu usługi naszej firmy w tym zakresie. Usługi wykonują wykwalifikowani pracownicy, posługujący się nowoczesnymi urządzeniami. Badania zagęszczenia gruntu wykonujemy przy pomocy sondy dynamicznej DPL i DPM, płyty VSS, płyty dynamicznej. Zagęszczenie określamy również w oparciu o badania laboratoryjne w aparacie Proctora. Badanie płytą dynamiczną lub płytą VSS stosuje się do kontroli warstw gruntu o miąższości do 0,5 m. Warstwy o grubości przekraczającej 0,5 m badamy za pomocą sond dynamicznych. Sonda dynamiczna DPL pozwala na pomiar zagęszczenia podłoża do głębokości 8,0 m, sonda DPM nawet do 20,0 m.Katowice - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Katowice - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Katowice - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Katowice - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.


Jako wyspecjalizowana firma geologiczna proponujemy również badania nośności podłoża, odbiory dna wykopu i liczne badania laboratoryjne weryfikujące jakość przeprowadzanych robót ziemnych. Wpisu do dziennika budowy dokonuje geolog posiadający odpowiednie uprawnienia. Wyniki wykonanych badań podłoża dokumentujemy w formie protokołów i sprawozdań. Podsumowując, oferujemy Państwu fachową i terminową obsługę geotechniczną budów, równocześnie gwarantując bardzo dobry poziom techniczny i merytoryczny.