Katowice - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.Mając na celu wysoki poziom usług proponujemy Państwu badania geotechniczne za pomocą nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Oferujemy badania nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch specjalistycznych płyt badawczych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS.
Płyta VSS to narzędzie wykorzystywane do przeprowadzania badań pod wpływem statycznego nacisku. To dzięki takiemu naciskowi istnieje możliwość dokładnego określenia parametrów geotechnicznych konkretnego podłoża w warunkach naturalnych. Badanie VSS pozwala na precyzyjne zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy gruntu i jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia E1, wtórny moduł odkształcenia E2 a także wskaźnik odkształcenia I0 (równy stosunkowi modułów E2/E1). Aby wymusić statyczny nacisk na płytę niezbędna jest przeciwwaga, czas pomiaru wynosi ok. 2 h. Pomiar pozwala na przebadanie warstwy o miąższości 30-50 cm poniżej poziomu płyty.Katowice - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Katowice - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Katowice - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Katowice - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.


Badanie lekką płytą dynamiczną.
Lekka płyta dynamiczna to narzędzie, którego celem jest przeprowadzanie szybkiego badania zagęszczenia gruntu. Badanie to bazuje na energicznym obciążaniu płyty o średnicy 0,3 m, w trakcie którego dokonywany jest pomiar odkształcenia podłoża. Wykorzystując znane korelacje można wyznaczyć wskaźnik zagęszczenia podłoża Is oraz moduł wtórny E2. Badanie jest nieporównywalnie krótsze niż w przypadku płyty VSS, trwa ok. 3 min., grubość strefy badawczej jest porównywalna jak przy płycie statycznej. Zaletą urządzenia jest krótki czas pomiaru, brak konieczności zapewnienia przeciwwagi, możliwość wykonania badania w lokalizacjach niedostępnych (np. na wąskich półkach).