Jaworzno - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.Usługi geotechniczne wykonywane są przez profesjonalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Każdy budynek współpracuje z gruntem, dlatego badania geotechniczne są niezwykle istotnym elementem procesu powstawania budowli. Aby poprawnie zaprojektować posadowienie obiektu budowlanego bardzo istotne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie osadów słabonośnych (namułów, torfów, gruntów niespoistych w stanie luźnym, osadów spoistych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym,), nienośnych nasypów, gruntów zapadowych, pęczniejących, zjawisk osuwiskowych, sufozyjnych lub krasowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. W związku z powyższym wiele rodzajów gruntu oraz procesów w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania budynku. Celem pomiarów geotechnicznych jest zidentyfikowanie gruntów i procesów niebezpiecznych dla obiektu budowlanego, w konsekwencji uniknięcie spękań, usterek, zawilgoceń lub w ostateczności katastrofy budowlanej w przyszłości. Badania geotechniczne polegają na wykonaniu wierceń i sondowań geotechnicznych, makroskopowym opisie gruntu, pobraniu prób i przebadaniu ich w laboratorium geotechnicznym. Podczas prac terenowych geotechnik/ geolog wykonuje kartowanie geologiczne, dzięki czemu ocenia przyszłej inwestycji pod kątem występowania osuwisk, szkód górniczych czy zjawisk krasowych. Opinia geotechniczna jest podstawową formą udokumentowania, w niej to zawarte są efekty badań i obserwacji terenowych, laboratoryjnych i analitycznych.Jaworzno - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Jaworzno - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Jaworzno - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Jaworzno - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.


Równie ważne jest sprawdzenie rodzaju i stanu gruntów w wykopie na etapie bezpośrednio poprzedzającym fundamentowanie. Na tym etapie istnieje możliwość sprawdzenia zgodności gruntu, na całej powierzchni przyszłego obiektu, z rozpoznaniem wstępnym i założeniami projektowymi, w razie konieczności wykonania wymiany gruntu lub jego wzmocnienia. Dzięki badaniom i odbiorom geotechnicznym zyskujecie Państwo gwarancję, że obiekt budowlany posadowiony zostanie w sposób poprawny.

Jeżeli pragniecie Państwo podjąć współpracę z profesjonalistami w zakresie pomiarów geotechnicznych, to nasze usługi z pewnością spełnią Wasze oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu!