Jaworzno - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965Geolodzy to profesjonaliści, którzy absorbują się badaniem budowy Ziemi (właściwie jej skorupy) oraz analizowaniem procesów geologicznych w niej zachodzących. Geolodzy to teoretycy jak i praktycy. Geolog od strony teoretycznej porusza się w zakresie geologii bazowej, natomiast jako praktyk proponuje swe usługi w dziedzinie geologii stosowanej. Kluczowe dyscypliny pracy geologa z zakresu geologii służącej działalności gospodarczej człowieka to geologia złożowa, geologia inżynierska, kartografia geologiczna oraz hydrogeologia.

Hydrogeolodzy to geolodzy specjalizujący się w tematyce wód podziemnych. Hydrogeolodzy poszukują wód podziemnych i dokumentują ich zasoby, modelują filtrację, projektują studnie i odwodnienia, zajmują się zagadnieniami z zakresu oceny odporności poziomów wodonośnych na zanieczyszczenia, projektują strefy ochronne.

Geotechnicy są specjalistami trudniącymi się rozpoznaniem parametrów wytrzymałościowych gruntu na potrzeby projektowania oraz posadowienia obiektów budowlanych. W obecnych czasach obiekty są budowane w coraz bardziej złożonych warunkach gruntowych, z tego powodu bardzo ważne jest rzetelne badanie gruntu. Rozpoznanie warunków geologicznych, przeprowadzone przez kompetentnego geotechnika, zapewni bezpieczne projektowanie budowli. Ważna jest również odpowiednia obsługa geotechniczna na etapie realizacji inwestycji. Pobyt geotechnika na placu budowy umożliwi skontrolowanie zgodności warunków gruntowych z założeniami projektowymi.Jaworzno - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Jaworzno - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Jaworzno - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Jaworzno - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965


Geotechnika i geologia są dziedzinami, w których specjalizujemy się już od 2003 roku. Trudnimy się również zagadnieniami z zakresu hydrogeologii i ochrony środowiska. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze oferowane przez nas usługi stoją na najwyższym poziomie. Dysponujemy profesjonalnymi urządzeniami, które pozwalają nam wykonywać wiercenia mechaniczne i ręczne, sondowania dynamiczne i statyczne, badania nośności i zagęszczenia gruntu, badania laboratoryjne. Usługi nasze wykonujemy głównie na potrzeby budowy oraz modernizacji obiektów mieszkalnych, inwestycji przemysłowych (hal, instalacji, oczyszczalni ścieków), infrastruktury drogowej, wałów przeciwpowodziowych, a także wielu innych. Zajmujemy się również analizą i rozpoznawaniem osuwisk, projektowaniem studni i ich stref ochronnych. Jeżeli poszukujecie Państwo ekspertów z branży geologicznej lub geotechnicznej serdecznie prosimy o zapoznania się z naszą ofertą oraz kontakt.