Jaworzno - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.Nasza firma proponuje Państwu usługi w zakresie badań podłoża gruntowego oraz pomiarów zagęszczenia gruntu. Badania te są istotnym elementem każdego, poprawnie wykonywanego, procesu budowlanego. W trakcie realizacji robót ziemnych głównym celem badania zagęszczenia podłoża jest weryfikacja zgodności gruntu z wytycznymi projektu budowlanego. W naszej firmie pomiary zagęszczenia gruntu wykonują wykwalifikowani pracownicy posługujący się profesjonalnym sprzętem pomiarowym. Badania zagęszczenia podłoża realizujemy przy pomocy sondy dynamicznej DPL i DPM, płyty dynamicznej i statycznej VSS. Zagęszczenie określamy także na podstawie badań laboratoryjnych w aparacie Proctora. Płytę dynamiczną wykorzystuje się do sprawdzenia warstw gruntu o grubości mniejszej niż 0,5 m. W przypadku kontroli warstwy gruntu o miąższości przekraczającej 0,5 m stosujemy sondy dynamiczne. Sonda dynamiczna DPL pozwala na badanie zagęszczenia gruntu do głębokości 8,0 m, sonda średnia nawet do 20,0 m. Jako wyspecjalizowana firma geologiczna oferujemy także pomiary nośności podłoża, odbiory dna wykopu oraz liczne badania laboratoryjne. Usługi te pozwalają kontrolować jakość przeprowadzanych prac ziemnych.Jaworzno - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Jaworzno - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Jaworzno - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Jaworzno - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.


Wyniki zrealizowanych badań gruntu dokumentujemy w formie sprawozdań, map, wykresów i protokołów. Wpisów do dziennika budowy dokonują geolodzy posiadający odpowiednie uprawnienia. Krótko mówiąc, oferujemy Państwu kompetentną i terminową obsługę budów związaną z zagadnieniami podłoża gruntowego. Zapewniamy, że wykonane przez nas prace będą na najwyższym poziomie technicznym i merytorycznym.