Jaworzno - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.Mając na celu wysoki poziom wykonywanych przez nas usług oferujemy Państwu badania geotechniczne, które realizowane są za pomocą specjalistycznych sprzętów pomiarowych. Pragnąc spełnić Państwa oczekiwania oferujemy możliwość wykonania badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch rodzajów płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS.
Płyta VSS to narzędzie, które użytkowane jest do przeprowadzenia badań gruntowych pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość dokładnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Pomiar VSS zezwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia podłoża oraz jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia E1 i wtórny moduł odkształcenia E2 a także wskaźnik odkształcenia I0 (równy stosunkowi modułów E2/E1). Do przeprowadzenia pomiaru konieczna jest przeciwwaga, czas niezbędny na jego wykonanie wynosi około 2 h. Strefa aktywna, na którą oddziałuje pomiar, to warstwa gruntu o grubości 30-50 cm.Jaworzno - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Jaworzno - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Jaworzno - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Jaworzno - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.


Badanie lekką płytą dynamiczną.
Lekka płyta dynamiczna to narzędzie, które stworzone zostało z myślą o kontroli zagęszczenia gruntu. Badanie to polega na dynamicznym obciążaniu płyty o średnicy 30 cm. W trakcie pomiaru mierzone jest odkształcenia podłoża. Korzystając ze znanych korelacji dynamicznego modułu odkształcenia do wskaźnika zagęszczenia Is oraz modułu wtórnego E2 można szybko wyznaczyć te ostatnie. Czas badania jest krótki, wynosi do 3 min. Miąższość warstwy pomiarowej jest analogiczna jak przy płycie VSS. Zaletą urządzenia jest szybki czas pomiaru, brak konieczności stosowania przeciwwagi, możliwość zrealizowania pomiaru w miejscach niedostępnych (np. w wąskich wykopach).