Gliwice - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.Usługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Każdy obiekt budowlany współpracuje z gruntem, dlatego pomiary geotechniczne są bardzo ważnym elementem procesu powstawania budowli. Aby profesjonalnie zaprojektować sposób posadowienia budynku bardzo ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (torfów, namułów, gruntów piaszczystych w stanie luźnym, miękkoplastycznych i plastycznych osadów spoistych), gruntów nasypowych, gruntów pęczniejących lub zapadowych, zjawisk krasowych, sufozyjnych czy osuwiskowych. Ważne jest zbadanie poziomu wód podziemnych. Jak wynika z powyższego wiele gruntów oraz zjawisk w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania budynku.

Celem pomiarów geotechnicznych jest zdiagnozowanie gruntów i procesów ryzykownych dla budowli, w konsekwencji uniknięcie usterek, spękań, zawilgocenia lub katastrofy budowlanej w przyszłości. Badania geotechniczne polegają na wykonaniu wierceń i sondowań geotechnicznych, profilowaniu gruntu, pobraniu prób i przebadaniu ich w laboratorium geotechnicznym. Podczas robót terenowych specjalista analizuje morfologię terenu, dzięki czemu jest w stanie ocenić działkę pod kątem występowania osuwisk, zjawisk krasowych, czy szkód górniczych. Wyniki badań, uwzględniające obserwacje terenowe, zestawienie parametrów wytrzymałościowych gruntów oraz wydzielone warstwy geotechniczne, przedstawia się w stosownej opinii lub dokumentacji.Gliwice - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Gliwice - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Gliwice - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Gliwice - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.


Na etapie robót ziemnych usługa geotechniczna polega w głównej mierze na odbiorze wykopu. Podczas geotechnicznego odbioru wykopu geotechnik sprawdza zgodność gruntu z rozpoznaniem wstępnym i założeniami projektowymi. Oprócz dopuszczenia do fundamentowania odbiór wykopu ma na celu wykrycie ewentualnych gruntów słabych. W przypadku ich obecności stosuje się wymianę gruntu lub jego wzmocnienie. Dzięki badaniom i odbiorom geotechnicznym Inwestor zyskuje gwarancję, że budynek posadowiony został w sposób bezpieczny.

Jeśli poszukujecie Państwo możliwości współpracy z fachowcami, którzy do swojej pracy podchodzą z odpowiedzialnością oraz pasją, to nasza firma z pewnością spełni wszystkie Wasze oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu!