Gliwice - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.Ze względu na fakt, iż badania podłoża gruntowego, a w szczególności pomiary zagęszczenia gruntu, są niezwykle ważnym elementem procesu budowlanego, oferujemy Państwu nasze usługi w tym zakresie. W trakcie realizacji robót ziemno-fundamentowych badanie zagęszczenia gruntu ma na celu sprawdzenie zgodności parametrów gruntów z założeniami projektowymi. W przypadku niedostatecznego zagęszczenia gruntu wykonuje się ich dogęszczenie lub korzysta się z alternatywnych rozwiązań wzmacniających podłoże budowlane. Oferujemy pomiary zagęszczenia gruntu wykonywane przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską za pomocą profesjonalnego sprzętu badawczego. Zagęszczenie gruntu określamy przy pomocy sondy dynamicznej DPL i DPM, płyty VSS, płyty dynamicznej jak również w oparciu o badania laboratoryjne (aparat Proctora). Płytę dynamiczną lub statyczną wykorzystuje się do sprawdzenia warstw gruntu o miąższości do 0,5 m. Gdy kontroli wymagają warstwy grubsze niż 0,5 m stosujemy sondy dynamiczne. Sonda dynamiczna lekka DPL pozwala na badanie zagęszczenia podłoża do głębokości 8,0 m, w przypadku kontroli podłoża o miąższości do 20,0 m stosujemy sondę średnią DPM.Gliwice - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Gliwice - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Gliwice - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Gliwice - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.


Jako, że jesteśmy firmą geologiczną o szerokim zakresie działania proponujemy także pomiary nośności podłoża, odbiory dna wykopu oraz liczne badania laboratoryjne, które monitorują oraz podnoszą jakość wykonanych robót ziemnych. Kontrolne badania podłoża budowlanego kończymy wpisem do dziennika budowy. Wyniki badań dokumentujemy również w postaci protokołów i sprawozdań. Reasumując, oferujemy Państwu solidną oraz terminową obsługę budów w zakresie badań podłoża. Gwarantujemy wysoki poziom techniczny i merytoryczny oferowanych usług.