Gliwice - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.Mając świadomość jak niesłychanie ważna jest precyzyjność realizowanych pomiarów geotechnicznych, prowadzona przez nas jednostka gospodarcza proponuje Państwu usługi za pomocą specjalistycznych sprzętów wysokiej jakości. Oferujemy badania nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch specjalistycznych płyt pomiarowych: płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS.
Płyta VSS służy do badań podłoża gruntowego pod wpływem statycznego nacisku. Nacisk statyczny umożliwia precyzyjne określanie parametrów geotechnicznych podłoża. W trakcie pomiaru uzyskuje się następujące parametry: moduł odkształcenia pierwotnego (E1), wtórny moduł odkształcenia (E2) i wskaźnik odkształcenia (I0) (stosunek E2/E1). Aby wymóc statyczny nacisk na płytę konieczna jest przeciwwaga, czas badania wynosi ok. 2 godziny. Pomiar pozwala na zbadanie warstwy o miąższości 0,3-0,5 m poniżej poziomu płyty.Gliwice - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Gliwice - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Gliwice - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Gliwice - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.


Test lekką płytą dynamiczną.
Lekka płyta dynamiczna to narzędzie dające możliwość przeprowadzania szybkiego badania w celu skontrolowania zagęszczenia gruntu. W tym przypadku badanie polega na dynamicznym obciążaniu stalowej płyty o średnicy 0,3 m. W trakcie pomiaru mierzy się dynamiczny moduł odkształcenia podłoża (Evd). Korzystając z korelacji dynamicznego modułu odkształcenia do wskaźnika zagęszczenia (Is) oraz modułu wtórnego (E2) można sprawnie wyznaczyć te ostatnie. Badanie jest nieporównywalnie krótsze niż w przypadku płyty statycznej i wynosi około 3 min. Grubość strefy badawczej jest porównywalna jak przy płycie statycznej. Przewagą płyty dynamicznej nad płytą VSS jest możliwość wykonania badania w punktach trudnodostępnych (np. w wąskich wykopach), krótki czas pomiaru i brak konieczności zapewnienia przeciwwagi.