Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu ChrzanówBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSMając na celu dokładność wykonywanych przez nas usług proponujemy Państwu badania geotechniczne, które przeprowadzane są ze wsparciem specjalistycznych sprzętów pomiarowych. Proponujemy wykonanie badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch rodzajów płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS. Test lekką płytą dynamiczną. Lekka płyta dynamiczna to narzędzie, które stworzone zostało z myślą o kontroli zagęszczenia gruntu. Badanie to polega na dynamicznym obciążaniu płyty o średnicy 30 cm, w trakcie którego dokonywany jest pomiar odkształcenia podłoża. Korzystając z korelacji dynamicznego modułu odkształcenia do wskaźnika zagęszczenia Is oraz modułu wtórnego E2 można szacunkowo wyznaczyć te ostatnie

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoRealizując roboty ziemne, w obrębie procesu budowlanego, niezmiernie istotne jest kontrolowanie gruntów w stosunku do parametrów określonych w projekcie budowlanym. Jednym z takich badań jest badanie zagęszczenia gruntu. W przypadku negatywnych wyników, stosuje się dogęszczenie lub wymianę gruntu, ewentualnie inne rozwiązania służące ulepszeniu podłoża. Decydując się na kontrolne badania geotechniczne zyskujecie Państwo poczucie bezpieczeństwa oraz pewność poprawnego przygotowania podłoża budowlanego. Jako wyspecjalizowana firma geotechniczna/ geologiczna oferujemy Państwu nasze usługi w wzmiankowanym zakresie. Badania podłoża i pomiary zagęszczenia gruntu realizują wykwalifikowani pracownicy przy pomocy nowoczesnych urządzeń. Badania zagęszczenia gruntu wykonujemy przy pomocy sondy dynamicznej lekkiej i średniej, płyty dynamicznej, płyty statycznej VSS.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolodzy to eksperci, którzy zajmują się studiowaniem i badaniem struktury Ziemi oraz analizą zachodzących w niej procesów i zjawisk geologicznych. Geolodzy w swojej pracy korzystają z wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego. Główne dziedziny pracy, jaką świadczy geolog to analizy naukowe oraz prace użytkowe z obrębu geologii dynamicznej, petrografii, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geologii regionalnej, kartografii oraz rozpoznania złóż. Hydrogeolodzy są geologami specjalizującymi się w tematyce wód podziemnych. Zajmują się poszukiwaniem, dokumentowaniem i sposobami ochrony poziomów wodonośnych. Projektują studnie, odwodnienia, strefy ochronne ujęć wód podziemnych i źródeł. Geotechnicy to specjaliści trudniący się analizą i rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych na potrzeby projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez profesjonalistów - geologów inżynierskich lub geotechników, z odpowiednimi uprawnieniami. Każdy budynek współpracuje z gruntem, z tego powodu pomiary geotechniczne są bardzo istotnym czynnikiem każdego procesu powstawania budowli. Aby poprawnie zaprojektować posadowienie obiektu budowlanego niezmiernie istotne jest wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (torfów, namułów, osadów spoistych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, gruntów niespoistych), nasypów niekontrolowanych, gruntów zapadowych, pęczniejących, zjawisk sufozyjnych, krasowych czy osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. Jak wynika z powyższego wiele gruntów oraz procesów w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego posadowienia budynku.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneNasza firma jest wyspecjalizowaną i doświadczoną jednostką geologiczną, realizującą powierzone nam zadania w sposób terminowy i kompetentny. W branży geologiczno - geotechnicznej mamy przyjemność działać już od wielu lat, dokładnie od 2003 roku. Przez ten okres naszą specjalnością stała się geologia, geologia inżynierska, geotechnika, hydrogeologia i ochrona środowiska. Oferujemy profesjonalne badania geologiczne i geotechniczne, w tym wiercenia, sondowania, badania nośności podłoża gruntowego, odbiory wykopów fundamentowych, badania i oznaczenia laboratoryjne gruntu. Badania geologiczne i geotechniczne wykonujemy dzięki zaawansowanym technologicznie sprzętom badawczym, takim jak: wiertnice mechaniczne, małośrednicowe zestawy udarowe, sondy lub płyty statyczne (VSS) i dynamiczne.

Czytaj więcej