Chrzanów - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.Usługi geotechniczne wykonywane są przez profesjonalistów - geologów inżynierskich lub geotechników, z odpowiednimi uprawnieniami. Każdy budynek współpracuje z gruntem, z tego powodu pomiary geotechniczne są bardzo istotnym czynnikiem każdego procesu powstawania budowli. Aby poprawnie zaprojektować posadowienie obiektu budowlanego niezmiernie istotne jest wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (torfów, namułów, osadów spoistych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, gruntów niespoistych w stanie luźnym), nasypów niekontrolowanych, gruntów zapadowych, pęczniejących, zjawisk sufozyjnych, krasowych czy osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. Jak wynika z powyższego wiele gruntów oraz procesów w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego posadowienia budynku. Celem pomiarów geotechnicznych jest zdiagnozowanie gruntów i procesów ryzykownych dla obiektu budowlanego, w konsekwencji uniknięcie usterek, spękań, zawilgocenia a nawet katastrofy budowlanej w przyszłości. Badania geotechniczne polegają na wykonaniu otworów i sondowań geotechnicznych, profilowaniu gruntu, pobraniu prób i przebadaniu ich w laboratorium geotechnicznym. W trakcie prac terenowych geotechnik wykonuje kartowanie geologiczne, dzięki czemu jest w stanie ocenić działkę pod kątem występowania osuwisk, zjawisk krasowych, czy szkód górniczych. Opinia geotechniczna jest zasadniczym opracowaniem, w którym zawarte są wyniki badań i obserwacji terenowych, laboratoryjnych i studyjnych. Na etapie robót ziemnych usługa geotechniczna polega w głównej mierze na odbiorze wykopu.Chrzanów - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Chrzanów - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Chrzanów - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Chrzanów - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.


W trakcie geotechnicznego odbioru wykopu geotechnik kontroluje zgodność gruntu z rozpoznaniem wstępnym i warunkami projektowymi. Prócz dopuszczenia do fundamentowania odbiór wykopu ma na celu zidentyfikowanie niewykrytych wcześniej gruntów słabonośnych. W przypadku ich obecności należy zastosować wymianę gruntu lub jego stabilizację. Dzięki badaniom i odbiorom geotechnicznym Inwestor zyskuje gwarancję, iż obiekt budowlany posadowiony zostanie w sposób bezpieczny.

Jeśli poszukujecie Państwo możliwości współpracy z fachowcami, którzy do swojej pracy podchodzą z odpowiedzialnością oraz pasją, to nasza jednostka gospodarcza z pewnością spełni wszelkie Wasze oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu!