Chrzanów - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965Geolodzy to eksperci, którzy zajmują się studiowaniem i badaniem struktury Ziemi oraz analizą zachodzących w niej procesów i zjawisk geologicznych. Geolodzy w swojej pracy korzystają z wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego. Główne dziedziny pracy, jaką świadczy geolog to analizy naukowe oraz prace użytkowe z obrębu geologii dynamicznej, petrografii, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geologii regionalnej, kartografii oraz rozpoznania złóż.

Hydrogeolodzy są geologami specjalizującymi się w tematyce wód podziemnych. Zajmują się poszukiwaniem, dokumentowaniem i sposobami ochrony poziomów wodonośnych. Projektują studnie, odwodnienia, strefy ochronne ujęć wód podziemnych i źródeł.

Geotechnicy to specjaliści trudniący się analizą i rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych na potrzeby projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych. W obecnych czasach obiekty budowlane lokalizowane są w coraz bardziej złożonych warunkach gruntowych. Z tego powodu szczególnie istotne jest fachowe badanie gruntu. Analiza warunków gruntowych, wykonana przez wykwalifikowanego geotechnika, zoptymalizuje pracę na etapie projektowania oraz zapewni bezpieczeństwo budowli w czasie użytkowania. Istotna jest również odpowiednia obsługa geotechniczna na etapie wykonawczym. Wizyta geotechnika na budowie umożliwi sprawdzenie zgodności warunków gruntowych z projektem.Chrzanów - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Chrzanów - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Chrzanów - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Chrzanów - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965


Usługi geotechniczne i geologiczne to zagadnienia, którymi trudnimy się od 2003 roku. Jako fachowi geolodzy proponujemy usługi z następujących aspektów działalności:

  • geologia,
  • geotechnika oraz geologia inżynierska,
  • ochrona środowiska i hydrogeologia.

  • Nasze profesjonalne usługi geologiczne realizowane są na podstawie wiedzy wykwalifikowanego zespołu inżynierów oraz ich długoletniego doświadczenia praktycznego. Posiadamy wysokiej klasy sprzęt pozwalający na wykonywanie fachowych badań geologicznych gruntu. Realizujemy wiercenia mechaniczne oraz manualne, sondowania dynamiczne i statyczne, geotechniczne i hydrogeologiczne pomiary terenowe oraz laboratoryjne. Nasze prace realizujemy na potrzeby inwestycji o różnej skali i zakresie trudności, począwszy od domków jednorodzinnych na dużych instalacjach przemysłowych, drogach czy osuwiskach skończywszy. Wykonujemy badania na potrzeby obiektów kubaturowych, inwestycji liniowych oraz innych. Zajmujemy się analizami hydrogeologicznymi - projektujemy studnie, strefy ochronne ujęć wód podziemnych, monitorujemy stan środowisko gruntowo-wodnego. Rozpoznajemy warunki geologiczne pod kątem składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków. Uprzejmie zapraszamy do sprawdzenia pełnej naszej oferty oraz do kontaktu!