Chrzanów - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.Realizując roboty ziemne, w obrębie procesu budowlanego, niezmiernie istotne jest kontrolowanie gruntów w stosunku do parametrów określonych w projekcie budowlanym. Jednym z takich badań jest badanie zagęszczenia gruntu. W przypadku negatywnych wyników, stosuje się dogęszczenie lub wymianę gruntu, ewentualnie inne rozwiązania służące ulepszeniu podłoża. Decydując się na kontrolne badania geotechniczne zyskujecie Państwo poczucie bezpieczeństwa oraz pewność poprawnego przygotowania podłoża budowlanego. Jako wyspecjalizowana firma geotechniczna/ geologiczna oferujemy Państwu nasze usługi w wzmiankowanym zakresie.Chrzanów - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Chrzanów - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Chrzanów - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Chrzanów - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.


Badania podłoża i pomiary zagęszczenia gruntu realizują wykwalifikowani pracownicy przy pomocy nowoczesnych urządzeń. Badania zagęszczenia gruntu wykonujemy przy pomocy sondy dynamicznej lekkiej i średniej, płyty dynamicznej, płyty statycznej VSS. Z uwagi na długi czas badania stosunkowo rzadko posługujemy się metodami laboratoryjnymi. Zgodnie z wytycznymi producentów pomiar płytą dynamiczną stosuje się do kontroli gruntu o grubości do 0,5 m. W przypadku, gdy sprawdzenia wymagają warstwy grubsze niż 0,5 m stosujemy sondy dynamiczne. Sonda dynamiczna lekka pozwala na pomiar zagęszczenia podłoża do głębokości 8,0 m a sonda DPM nawet do 20,0 m. Jako firma geologiczna o szerokim zakresie działania oferujemy ponadto badania nośności podłoża, odbiory dna wykopu oraz liczne badania laboratoryjne. Wyniki zrealizowanych badań gruntu przedstawiamy w formie sprawozdań i protokołów. Uprawnieni geolodzy dokonują stosownych wpisów do dziennika budowy. Reasumując, oferujemy Państwu rzetelną oraz terminową obsługę budów w tematyce badań gruntu, zarazem zapewniając, że wykonane prace będą na najwyższym poziomie technicznym i merytorycznym. Wszystkich Państwa zapraszamy do współpracy.