Chrzanów - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.Mając na celu dokładność wykonywanych przez nas usług proponujemy Państwu badania geotechniczne, które przeprowadzane są ze wsparciem specjalistycznych sprzętów pomiarowych. Proponujemy wykonanie badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch rodzajów płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS.

Test lekką płytą dynamiczną.
Lekka płyta dynamiczna to narzędzie, które stworzone zostało z myślą o kontroli zagęszczenia gruntu. Badanie to polega na dynamicznym obciążaniu płyty o średnicy 30 cm, w trakcie którego dokonywany jest pomiar odkształcenia podłoża. Korzystając z korelacji dynamicznego modułu odkształcenia do wskaźnika zagęszczenia Is oraz modułu wtórnego E2 można szacunkowo wyznaczyć te ostatnie. Badanie jest bez porównania krótsze niż w przypadku płyty VSS (wynosi ok. 3 min.), grubość strefy pomiarowej wynosi do 0,5 m. Przewagą płyty dynamicznej nad płytą VSS jest możliwość przeprowadzenia badania w miejscach niedostępnych (np. w wąskich wykopach), szybki czas pomiaru oraz brak konieczności stosowania przeciwwagi. Zaletą płyty statycznej jest natomiast bardziej precyzyjny pomiar.Chrzanów - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Chrzanów - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Chrzanów - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Chrzanów - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.


Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS.
Płyta VSS to narzędzie, które wykorzystywane jest do przeprowadzenia badań podłoża gruntowego pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Pomiar VSS pozwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy gruntu i jej nośności, pozwala określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia E1 i E2 oraz wskaźnik odkształcenia I0 (iloraz E2/E1). Do przeprowadzenia badania konieczna jest przeciwwaga, czas niezbędny na jego wykonanie wynosi około 2 godziny. Badanie pozwala na zbadanie warstwy o grubości do 50 cm poniżej poziomu płyty.