Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu BytomBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSProponujemy Państwu badania geotechniczne wykonywane za pomocą nowoczesnych sprzętów pomiarowych. Oferujemy badania nośności i zagęszczenia gruntu za pomocą dwóch specjalistycznych płyt badawczych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS. Płyta VSS służy do wykonywania badań pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie dzięki takiemu naciskowi istnieje możliwość dokładnego określenia parametrów geotechnicznych konkretnego podłoża w warunkach in situ. Badanie płytą VSS pozwala na precyzyjne zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy gruntu i jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia E1 i wtórny moduł odkształcenia E2 a także wskaźnik odkształcenia I0 (równy stosunkowi modułów E2/E1). Do realizacji pomiaru niezbędna jest przeciwwaga, czas potrzebny na jego wykonanie wynosi około 2 godziny. Strefa aktywna, na którą oddziałuje płyta to warstwa gruntu o grubości 30-50 cm.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoNa etapie realizacji robót ziemnych badania gruntów, a w szczególności pomiary ich zagęszczenia, są niezwykle ważnym elementem przygotowania podłoża do bezpiecznego posadowienia budynku. Uwzględniając ten oczywisty fakt oferujemy Państwu nasze usługi w tym zakresie. Podczas wykonywania praz ziemnych, poprzedzających fundamentowanie, badanie zagęszczenia gruntu ma na celu sprawdzenie zgodności parametrów gruntów z założeniami projektowymi. W przypadku zagęszczenia gruntu niezgodnego z założeniami projektu budowlanego wykonuje się dogęszczenie podłoża lub korzysta się z innych rozwiązań poprawiających warunki budowlane. Proponujemy kontrolne badania zagęszczenia gruntu, realizowane przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską, za pomocą profesjonalnego i niezawodnego sprzętu badawczego.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolog to osoba, która zajmuje się badaniem struktury Ziemi oraz analizowaniem procesów w niej zachodzących. Podstawowe dziedziny pracy, jaką świadczy geolog to badania naukowe dotyczące zewnętrznych powłok skorupy ziemskiej oraz prace terenowo - analityczne z zakresu geologii, geologii inżynierskiej, geotechniki, kartografii geologicznej, hydrogeologii i geologii regionalnej, a także rozpoznania złóż. Hydrogeolog jest geologiem zajmującym się badaniem i poszukiwaniem wód podziemnych. Hydrogeolog projektuje ujęcia wód podziemnych, wyznacza ich strefy ochronne, dokumentuje zasoby, zajmuje się odwodnieniami, w tym również na potrzeby budownictwa. Geotechnik to inżynier trudniący się określeniem parametrów wytrzymałościowych gruntu na potrzeby budownictwa, projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Fundamenty każdego obiekty budowlanego przenoszą obciążenia i współpracują z podłożem gruntowym, z tego powodu badania geotechniczne są bardzo istotnym elementem procesu powstawania budowli. Aby fachowo zaprojektować sposób posadowienia budynku bardzo istotne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie gruntów słabych (torfów, namułów, gruntów spoistych w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym, gruntów piaszczystych luźnych), nasypów niekontrolowanych, gruntów pęczniejących, zapadowych, zjawisk krasowych, sufozyjnych lub osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJako doświadczona i specjalistyczna firma geologiczna proponujemy wykonawstwo poprawnie dobranych i realizowanych usług geologicznych oraz geotechnicznych. W branży geologicznej mamy przyjemność pracować już od wielu lat, konkretnie od 2003 roku - przez cały czas naszej aktywności zajmujemy się dziedzinami takimi jak: geologia, geotechnika, geologia inżynierska, hydrogeologia oraz ochrona środowiska. Jako, że współczesne zdobycze techniki pozwalają nam na korzystanie z zaawansowanych i efektywnych urządzeń, możemy zaoferować Państwu szczegółowe badania z wymienionych dyscyplin. Wykonujemy badania laboratoryjne i terenowe, w tym m.in.: wiercenia, sondowania, pomiary nośności i zagęszczenia gruntu, prowadzimy geotechniczne odbiory wykopów fundamentowych. Podstawowym badaniem rozpoznawczym jest wykonanie otworów badawczych.

Czytaj więcej