Bieruń - Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczne - Tel. 607-138-965.Jesteśmy doświadczoną, wyspecjalizowaną i odpowiednio wyposażoną jednostką proponującą Państwu wykonawstwo właściwie dobranych usług geologicznych. Wszelkie powierzane nam zadania realizujemy nie tylko poprawnie i odpowiedzialnie ale z należytą wnikliwością i w uzgodnionym terminie. Na rynku geotechniczno-geologicznym mamy przyjemność funkcjonować od 2003 roku. Specjalizujemy się w geologii (w głównej mierze w geologii inżynierskiej i hydrogeologii), geotechnice oraz w ochronie środowiska. Współczesne zdobycze techniki pozwalają nam na zastosowanie zaawansowanych technicznie urządzeń i zaoferowanie Państwu szczegółowych i profesjonalnych badań geologicznych oraz geotechnicznych. Wykonujemy badania laboratoryjne i terenowe, w tym m.in.: oznaczenia parametrów gruntów, sondowania, wiercenia, pomiary nośności i zagęszczenia podłoża, odbiory wykopów fundamentowych.Bieruń - Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczne - Tel. 607-138-965. Bieruń - Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczne - Tel. 607-138-965. Bieruń - Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczne - Tel. 607-138-965. Bieruń - Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczne - Tel. 607-138-965.


Podstawowym badaniem rozpoznawczym jest wykonanie otworów badawczych. Wiercenia geologiczne i geotechniczne realizujemy za pomocą wiertnic mechanicznych jak i zestawów ręcznych. Wiercenia mechaniczne prowadzimy za pomocą świdrów spiralnych lub udarowych próbników okienkowych. Jesteśmy w stanie wykonać odwierty również w lokalizacjach o utrudnionej dostępności, np. na terenach grząskich i podmokłych, w gęstych lasach, na skarpach, wewnątrz hal i budynków, w piwnicach. Jesteśmy przygotowani na wykonanie wszelkiego rodzaju badań gruntu, jakich możecie Państwo potrzebować. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, nabytemu w czasie wieloletniej aktywności zawodowej, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu usługi nie tylko na najwyższym poziomie technicznym, lecz również merytorycznym. Nasze usługi możemy wykonać na terenie całego kraju, z uwagi na lokalizację siedziby większość zleceń otrzymujemy z terenu województwa małopolskiego i śląskiego. Ofertę naszą kierujemy do osób indywidualnych, firm oraz instytucji.