Bieruń - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.Usługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geologów inżynierskich i geotechników, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Każdy obiekt budowlany współpracuje z podłożem gruntowym, dlatego pomiary geotechniczne są niezmiernie istotnym elementem każdego procesu budowlanego. Aby poprawnie zaprojektować sposób posadowienia budynku bardzo istotne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie gruntów słabych (namułów i torfów, miękkoplastycznych lub plastycznych osadów spoistych, gruntów niespoistych w stanie luźnym), nasypów, gruntów ekspansywnych, zapadowych, zjawisk sufozyjnych, krasowych lub też osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania, nierównomiernego osiadania czy zawilgocenia budynku, w skrajnych przypadkach nawet do katastrofy budowlanej. Pomiary geotechniczne polegają na wykonaniu otworów i sondowań geotechnicznych, profilowaniu gruntu, pobraniu prób i przebadaniu ich w laboratorium geotechnicznym. Podczas prac terenowych geotechnik/geolog analizuje morfologię terenu, dzięki czemu jest w stanie ocenić działkę pod względem obecności osuwisk, zjawisk krasowych, czy szkód górniczych. Wyniki analiz, uwzględniające obserwacje terenowe, parametry wytrzymałościowe gruntu i wydzielone warstwy geotechniczne, przedstawia się w stosownej opinii lub dokumentacji.Bieruń - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Bieruń - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Bieruń - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965. Bieruń - Usługi, odbiory i pomiary geotechniczne - Tel. 607-138-965.


Na etapie robót ziemnych usługa geotechniczna polega, przede wszystkim, na odbiorze wykopu. Podczas geotechnicznego odbioru wykopu geotechnik kontroluje zgodność gruntu z rozpoznaniem wstępnym i warunkami projektowymi. Poza dopuszczeniem do fundamentowania odbiór wykopu ma na celu zidentyfikowanie ewentualnych gruntów słabych. W przypadku ich obecności stosuje się wymianę gruntu lub jego stabilizację. Dzięki badaniom i odbiorom geotechnicznym Inwestor zyskuje gwarancję, iż budynek posadowiony zostanie w sposób bezpieczny.

Jeśli pragniecie Państwo podjąć współpracę z ekspertami w zakresie pomiarów geotechnicznych, to nasze profesjonalne usługi z pewnością spełnią Wasze wymagania. Zachęcamy do kontaktu!