Bieruń - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965Geolodzy to specjaliści zajmujący się badaniem skorupy ziemskiej oraz analizą zachodzących w niej procesów i zjawisk geologicznych, ich przyczyn, przebiegu i skutków. Geolodzy podchodzą do swojej pracy zarówno od strony teoretycznej jak również praktycznej. Główne dziedziny pracy geologa z zakresu geologii służącej działalności gospodarczej człowieka to: geologia złożowa, kartografia geologiczna, geologia inżynierska oraz hydrogeologia.

Hydrogeolodzy są geologami trudniącymi się zagadnieniami z zakresu występowania wód podziemnych. Hydrogeolodzy poszukują wód podziemnych i dokumentują ich zasoby, projektują studnie i odwodnienia, modelują filtrację, zajmują się oceną odporności poziomów wodonośnych na zanieczyszczenia.

Geotechnicy to specjaliści zajmujący się określeniem parametrów wytrzymałościowych gruntu na potrzeby budownictwa, bezpiecznego projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych. W obecnych czasach budowle i budynki są lokowane w coraz trudniejszych warunkach gruntowych. Z tego powodu tak istotne jest rozpoznanie geotechniczne podłoża. Ważna jest również odpowiednia obsługa geotechniczna na etapie wykonawczym. Obecność geotechnika na budowie umożliwi skontrolowanie zgodności warunków gruntowych z założeniami projektu budowlanego.Bieruń - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Bieruń - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Bieruń - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Bieruń - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965


Jesteśmy obecni na rynku od 2003 roku. Jako doświadczeni geolodzy proponujemy usługi z następujących aspektów działalności:


  • geologia,
  • geologia inżynierska i geotechnika,
  • ochrona środowiska oraz hydrogeologia.

  • Nasze usługi geologiczne świadczone są w oparciu o zdobyte w czasie nauki umiejętności i doświadczenie praktyczne. Jesteśmy w posiadaniu specjalistycznych urządzeń pozwalających na wykonywanie szerokiego wachlarza badań geologicznych gruntu, w tym: pomiarów parametrów odkształcenia i zagęszczenia podłoża, mechanicznych oraz ręcznych wierceń, sondowań dynamicznych i statycznych. Profesjonalne usługi geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne, jakie proponujemy, realizowane są na potrzeby modernizacji lub budowy budowli i obiektów różnego rodzaju i przeznaczenia, np.: budynków mieszkalnych i przemysłowych, hal sportowych, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, wałów przeciwpowodziowych oraz innych obiektów liniowych. Trudnimy się także rozpoznawaniem i dokumentowaniem powierzchniowych ruchów masowych (osuwisk), projektowaniem studni i stref ochronnych ujęć wód. Zachęcamy do zaznajomienia się z pełną ofertą naszej firmy.