Bieruń - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.Nasza firma może się pochwalić wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań podłoża gruntowego oraz pomiarów zagęszczenia gruntu. Badania zagęszczenia gruntu są niebagatelnym elementem każdego, profesjonalnie wykonywanego, procesu budowlanego. Podczas realizacji robót ziemno-fundamentowych ważnym celem badania zagęszczenia gruntu jest sprawdzenie jego zgodności z warunkami określonymi w projekcie budowlanym.

W naszej wyspecjalizowanej firmie geologicznej pomiary zagęszczenia gruntu prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Do pomiarów wykorzystywany jest sprzęt najwyższej jakości. Badania zagęszczenia podłoża prowadzone są za pomocą sond dynamicznych DPL lub DPM, płyt dynamicznych i statycznych VSS. Zagęszczenie określamy również wykorzystując badania laboratoryjne w aparacie Proctora. Zgodnie z przeznaczeniem, określonym przez producentów, płytę dynamiczną i statyczną VSS wykorzystuje się do sprawdzenia zagęszczenia i nośności gruntu o grubości do 0,5 m. W przypadku, gdy kontroli wymagają grunty o miąższości przekraczającej 0,5 m stosujemy sondy dynamiczne. Sonda dynamiczna DPL pozwala na badanie zagęszczenia gruntu do 8,0 m p.p.t., sonda średnia nawet do 20,0 m p.p.t. Jako wyspecjalizowana jednostka geologiczna oferujemy Państwu także odbiory dna wykopów, pomiary nośności podłoża, badania laboratoryjne, wiercenia oraz inne usługi geotechniczne. Oferowane Państwu usługi pozwalają kontrolować jakość prowadzonych prac ziemnych oraz gwarantują odpowiednie parametry wytrzymałościowe podłoża.Bieruń - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Bieruń - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Bieruń - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Bieruń - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.


Wyniki badań gruntu dokumentujemy w postaci wykresów, sprawozdań, map i protokołów. Podsumowując, oferujemy Państwu profesjonalną i terminową obsługę budów w zakresie badań geotechnicznych. Zapewniamy wykonawstwo prac na najwyższym poziomie merytorycznym i technicznym.