Bieruń - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.Mając na celu wysoki poziom wykonywanych przez nas usług oferujemy Państwu badania geotechniczne, które przeprowadzane są za pomocą specjalistycznych sprzętów pomiarowych. Chcąc spełnić Państwa oczekiwania oferujemy możliwość wykonania badań nośności i zagęszczenia gruntu za pomocą dwóch rodzajów płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS.
Płyta VSS służy do wykonywania badań gruntowych, które przeprowadzane są pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Pomiar VSS zezwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy gruntu i jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia (E1) i wtórny moduł odkształcenia (E2) a także wskaźnik odkształcenia (I0) (stosunek E2/E1). Aby wymóc statyczny nacisk na płytę niezbędna jest przeciwwaga, czas pomiaru wynosi około 2 godziny. Strefa aktywna, na którą oddziałuje nacisk to warstwa gruntu o miąższości 30-50 cm.Bieruń - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Bieruń - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Bieruń - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965. Bieruń - Badania płytą dynamiczną i statyczną VSS - Tel. 607-138-965.


Test lekką płytą dynamiczną.
Lekka płyta dynamiczna to narzędzie, którego celem jest przeprowadzanie szybkiego badania w celu skontrolowania zagęszczenia gruntu. Badanie to polega na energicznym obciążaniu płyty o średnicy 0,3 m, w trakcie którego dokonywany jest pomiar odkształcenia podłoża. Wykorzystując znane korelacje istnieje możliwość niezwłocznego oznaczenia wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) oraz modułu wtórnego (E2). Badanie jest bez porównania krótsze niż w przypadku płyty statycznej i trwa do 3 min. Miąższość strefy badawczej jest analogiczna jak przy płycie VSS. Przewagą płyty dynamicznej nad płytą statyczną jest możliwość wykonania pomiaru w miejscach niedostępnych (np. w wąskich wykopach), szybki czas pomiaru oraz brak konieczności stosowania przeciwwagi.